Rozmaitości
Czwartek, 18 listopada 2021 19:44

Ochrona zabytków Małopolski. Ruszył nabór wniosków

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłasza kolejną edycję konkursu „Ochrona zabytków Małopolski” . Łączna pula środków na ten cel wynosi ponad 3,2 mln zł.
O dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach mogą ubiegać się wszyscy właściciele lub użytkownicy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, które położone są w województwie małopolskim.

Wnioski o dotacje należy wypełniać w formie elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, dostępnego pod adresem www.dziedzictwo.malopolska.pl – a następnie złożyć dokumentację wniosku w wersji papierowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego do 15 grudnia br.

Szczegółowe informacje związane z konkursem dostępne są w biuletynie informacji publicznej, pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2015713,konkurs-ochrona-zabytkow-malopolski-2022.html

opr. s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl