Golemo
Rozmaitości
Niedziela, 9 września 2018 11:00

Nowosądeckie: Nowa siedziba liceum i poprawa stanu dróg

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Przed głosowaniem nad uchwałami radni wysłuchali sprawozdania z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, które przedstawił starosta nowosądecki Marek Pławiak.
Starosta wspomniał m.in. o otwarciu 4 września nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego oraz hali sportowej w Grybowie. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonały Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak. Budowa i wyposażenie obiektu, który służy 245 uczniom, kosztowało ponad 9 mln. zł. 6,2 mln zł stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20.

- Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych klas, hali sportowej, sali fitness - przypomniał starosta Marek Pławiak. podkreślił, że grybowskie LO należy do najlepszych szkół w Małopolsce. Zdawalność matury sięga tam 99 procent.
Starosta wspomniał o promesie z MSWiA w wysokości 620 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Stanowi ona dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nowy Sącz-Myślec. Roboty na odcinku tej drogi są w trakcie realizacji.
- Trwają również prace termomodernizacyjne w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej" w dwóch naszych powiatowych szkołach - dodał starosta Marek Pławiak. - Pierwsze zadanie dotyczy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu za 776 tysięcy złotych. Drugie realizowane jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. W tym przypadku kwota wynosi nieco ponad 694 tysiące złotych.

W okresie międzysesyjnym zrealizowano wiele inwestycji drogowych na łączną kwotę ponad 8 mln zł. Wykonano m.in. remonty dróg powiatowych Nowy Sącz-Florynka (wartość zadania: 2,3 mln zł, dofinansowanie z budżetu państwa – blisko 80 proc.), Korzenna-Janczowa-Miłkowa (wartość zadania: 1,2 mln zł, dofinansowanie – 80 proc.) i Korzenna-Jasienna-Przydonica (wartość zadania: 2,5 mln zł, dofinansowanie – 80 proc.).

W trakcie realizacji jest dziewięć inwestycj drogowych o łącznej wartości ponad 5 mln zł. Wśród nich są m.in. odbudowa drogi powiatowej Rytro-Sucha Struga-Głębokie (wartość zadania: blisko 1,8 mln zł, dofinansowanie – 96 proc.), stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów-Krużlowa Niżna (wartość zadania: 3,9 mln zł, dofinansowanie – 3 mln zł) oraz stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie (wartość zadania: 526 tys. zł, planowane dofinansowanie – 233 tys. zł).

Podczas sesji radni wysłuchali też m.in. informacji na temat wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 r. przez krynicki szpital i Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej oraz szkołach.

W sesji uczestniczył radny wojewódzki Stanisław Pasoń.

(szel)
Fot. Paweł Szeliga
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl