Golemo
Rozmaitości
Sobota, 12 stycznia 2019 14:05

Noworoczne spotkanie z sołtysami

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wziął dziś udział w noworocznym spotkaniu z sołtysami. Towarzyszyli mu wicestarosta Antoni Koszyk i przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec.
Tradycyjne spotkanie poprzedziła msza św. odprawiona w kościele św. Kazimierza w Nowym Sączu przez proboszcza tej parafii ks. dr. Jana Siedlarza. O wyjątkowej i ważnej roli sołtysów, którzy są najbliżej mieszkańców i wiedzą najwięcej o problemach lokalnych społeczności mówili uczestniczący w opłatkowym spotkaniu goście: poseł Józef Leśniak, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski i radna wojewódzka Marta Mordarska.

- Dziękuję za wasze zaangażowanie i deklaruję gotowość współpracy - mówił do sołtysów starosta Marek Kwiatkowski.
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej Piotr Gniadecki podziękował władzom powiatu za wsparcie i wzorową współpracę.

- Wszyscy, niezależnie od tego, na jakim szczeblu samorządu pracujemy, zabiegamy o to samo, czyli dobro mieszkańców Sądecczyzny - podkreślił Piotr Gniadecki.

W noworocznym spotkaniu wzięli udział także powiatowi radni: Zofia Nika – członek Zarządu Powiatu, Marta Adamczyk – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Nowosądeckiego i Antoni Poręba – przewodniczący Klubu PiS w Radzie Powiatu Nowosądeckiego.

Spotkanie noworoczne umilił występ zespołu Echo Jaworza z Ptaszkowej.

(szel)
Fot. Paweł Szeliga
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl