Parada Smoków
Rozmaitości
Czwartek, 30 grudnia 2010 16:28

Nowe miasto w Małopolsce

Z nowym rokiem województwo małopolskie zyska nowe miasto. Nowe Brzesko będzie sześćdziesiątym pierwszym miastem w województwie. Dotychczas najmłodszym małopolskim miastem był Radłów, który do grona miast dołączył 1 stycznia tego roku.
Jak informuje Joanna Sieradzka, rzecznik prasowy wojewody małopolskiego nadanie praw miejskich ma przede wszystkim charakter prestiżowy. Wójt stanie się burmistrzem, a Rada Gminy - Radą Miasta. Ustalanie lokalnych opłat i podatków pozostanie w gestii Rady Gminy (Rady Miasta).

Prawa miejskie nadawane są rozporządzeniem Rady Ministrów. Nie ma ściśle określonych prawem warunków nadania praw miejskich. Na status miasta mogą zwykle liczyć miejscowości liczące powyżej 2 tys. mieszkańców, posiadające infrastrukturę o charakterze miejskim: kanalizację, wodociąg, oczyszczalnię ścieków, instytucje oświatowe i kulturalne, zwartą zabudowę z ulicami i chodnikami. Miastami mogą zostać miejscowości pełniące rolę lokalnych ośrodków administracyjnych i społecznych. Większość (co najmniej 2/3) mieszkańców powinna mieć zatrudnienie poza rolnictwem.

Nowe Brzesko leży w powiecie proszowickim. Liczy 5698 mieszkańców. Wójtem jest Grzegorz Czajka. Miasteczko jest siedzibą władz samorządowych gminy Nowe Brzesko, która składa się z 16 sołectw.

Pierwsza historyczna wzmianka o Brzesku (Nowym) pochodzi z 1212 i dotyczyła grodu kasztelańskiego - Brzesk. Nazwa pochodzi od stromego nadwiślańskiego brzegu. W latach 1279-1870 posiadało prawa miejskie, które zostały odebrane ukazem carskim, ze względu na małą liczbę mieszkańców oraz słabą sytuację ekonomiczną. Miasteczko posiada charakterystyczny trzynastowieczny układ przestrzenny tzw. typ owalnicowy, z dwoma rynkami: Starym Rynkiem (proboszczowskim) i Nowym Rynkiem (wójtowskim).

źródło: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Parada Smoków
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl