Kopalnia
Rozmaitości
Wtorek, 1 października 2013 20:03

Nowa koncepcja zagospodarowania budynków Szpitala im. JP II w Krakowie

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o zmianach w statucie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, dzięki którym możliwe będzie uruchomienie działalności leczniczej w nowych budynkach szpitala.
Zintegrowane Centrum Medycyny Ratunkowej (ZCMR) w Szpitalu im. Jana Pawła II będzie uzupełnieniem uruchomionego niedawno przy Szpitalu Uniwersyteckim Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof (CUMRiK).

W budynku ZCMR (Budynek E) będą się mieściły oddziały: intensywnej opieki medycznej, neurologii z pododdziałem udarowym, kardiologii interwencyjnej oraz chirurgii naczyń. Z kolei w budynku badawczo-leczniczym (Budynek D), obok pracowni badawczych, będą oddziały - onkologiczny oraz chorób cywilizacyjnych i chorób płuc.

W najbliższym czasie KSS im. JP II planuje rozszerzyć działalność o chirurgię ogólną oraz świadczenie usług komercyjnych w związku z wejściem w życie dyrektywy 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Koncepcja zagospodarowania nowych budynków i docelowej struktury organizacyjnej szpitala była poprzedzona licznymi uzgodnieniami z dyrekcją szpitala oraz opiniami małopolskich autorytetów i specjalistów w dziedzinie medycyny. Aprobatę dla takiego rozwiązania wyraziło także Prezydium Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz gremia monitorujące rozwój szpitala - Rada Społeczna i Rada Naukowa. Intencja Zarządu Województwa Małopolskiego jest taka, by wypracowana formuła zagospodarowania budynków pozwoliła szpitalowi rozwijać się przez najbliższe lata przy zachowaniu wysokich standardów i renomy.

opr. s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl