Rozmaitości
Wtorek, 15 stycznia 2019 21:12

Nowa Rada i analiza sytuacji na rynku pracy

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wziął dziś udział w pierwszym w tej kadencji samorządu posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy. Na jej przewodniczącego wybrano wicestarostę Antoniego Koszyka.
Starosta Marek Kwiatkowski wręczył też nominacje wiceprzewodniczącym oraz członkom Rady. Są wśród nich m.in. samorządowcy, przedstawiciele biznesu, małych i średnich przedsiębiorstw, uczelni, organizacji związkowych i pozarządowych. Swoim doświadczeniem i wiedzą wspierają działania związane z poprawą sytuacji na lokalnym rynku pracy.

W 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zarejestrowało się 9660 osób bezrobotnych. Z ewidencji wyrejestrowano natomiast 9967 osób. Głównym powodem było podjęcie pracy (blisko 58 proc.) oraz niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy (13 proc.).

Na koniec listopada 2018 r. w PUP dla Powiatu Nowosądeckiego zarejestrowanych było 6,1 tys. bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 8 proc. W Nowym Sączu utrzymywała się na poziomie 3,2 proc., w Małopolsce wynosiła 4,7 proc., a w kraju 5,7 proc. Wśród bezrobotnych w powiecie blisko 68 proc. stanowiły kobiety.

- Brakuje dla nich ofert pracy zgodnych z ich oczekiwaniami - podkreśla Teresa Klimek - dyrektor PUP dla Powiatu Nowosądeckiego. - Często podejmują więc krótkotrwałe zatrudnienie w charakterze sprzedawcy i szukają ofert zgodnych z ich kwalifikacjami.

W 2018 r. PUP dla Powiatu Nowosądeckiego pozyskał łącznie blisko 4,5 tys. ofert pracy. Za pośrednictwem tego urzędu pracę podjęło ponad 2,6 tys. bezrobotnych. To aż 41 proc. ogólnej liczby osób, które w minionym roku podjęły pracę na terenie powiatu. Najbardziej poszukiwani byli robotnicy budowlani (546 miejsc pracy), sprzedawcy (342), technicy prac biurowych (309), robotnicy gospodarczy (223), kucharze (136) i kelnerzy (128).

Podczas dzisiejszego posiedzenia przyjęto m.in. zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy na rok 2019, omówiono plan szkoleń osób bezrobotnych i dyskutowano o podziale środków Funduszu Pracy na finansowanie programów promocji zatrudnienia.

(szel)
Fot. Paweł Szeliga
Extra Trapez
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Cracov Fashion Week
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl