Terma Szaflary
Rozmaitości
Czwartek, 30 listopada 2017 14:56

Nianie porzucają szarą strefę - coraz więcej zatrudnionych legalnie.

W kraju ponad 8 tysięcy, w Małopolsce 898 niań zgłoszonych do ZUS pracuje legalnie. Obecnie w nowosądeckim 163 nianie, to o 25 więcej niż w sierpniu br.
Jeżeli rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i nie ma kto sprawować opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech (ewentualnie czterech, jeżeli nie można zapewnić dziecku opieki przedszkolnej) – może zatrudnić nianię.

Płatnikiem składek jest jeden z rodziców dziecka lub rodzic samotnie je wychowujący. Zawierając umowę uaktywniającą, która jest umową o świadczenie usług, składki za nianię płaci budżet państwa od podstawy minimalnego wynagrodzenia. Dofinansowanie polega bowiem na opłaceniu przez państwo składek na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne zatrudnionej przez rodziców niani.

Finansowanie przez budżet składek opiekunki ma na celu zachęcenie rodziców do tego, by zatrudniali nianie legalnie. To pozwoliłoby opiekunkom wyjść z szarej strefy i jednocześnie zyskać prawo do ubezpieczenia. Koszt jaki ponoszą rodzice to pensja, którą wypłacają niani. Aby zgłosić nianie do ubezpieczeń wystarczy jedna wizyta w dowolnej placówce ZUS. Druki można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl. Kiedy rodzic zgłosi się do ZUS, pracownik sali obsługi klientów przekaże najważniejsze informacje na temat zgłoszenia do ubezpieczeń i rozliczenia niani.

Bożena Bielawska p.o. rzecznika regionalnego ZUS w Małopolsce

źródło: mat. prasowy

Extra Trapez
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Cracov Fashion Week
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl