Rozmaitości
Czwartek, 18 października 2018 16:36

Nagrody za pracę na rzecz innych

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się dziś Subregionalne Forum NGO. Podczas spotkania z przedstawicielami blisko 100 organizacji pozarządowych starosta nowosądecki Marek Pławiak nagrodził zwycięzców konkursu na Najlepszą Inicjatywę Roku oraz Wolontariusza Roku 2017.
Towarzyszyli mu wicestarosta Antoni Koszyk i członek Zarządu Powiatu Marian Ryba.

Za najlepszą inicjatywę roku uznano "Wsparcie żywnościowe oraz inne materialne dla najbardziej potrzebujących", realizowane przez starosądecką Fundację Będzie Dobrze. 25 wolontariuszy i 7 członków zespołu Fundacji przejęło pod kuratelę ponad 970 osób dotkniętych biedą i odosobnieniem. Raz w miesiącu wydają im żywność. Prócz tego wsparcia zbierane są ubranka, zabawki, sprzęt AGD i meble, które trafiają do potrzebujących. W 2017 r. były to m.in. 52 łóżka, 35 szaf, pięć lodówek, dwie kanapy, 200 żelazek i dwie pralki.

Tytuł Wolontarisza Roku przyznano Jolancie Adamczyk ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz Dom" w Piwnicznej-Zdroju. Działa w tej organizacji charytatywnie od 2008 r. Angażuje się wraz z rodziną w budowę ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach. Organizuje spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży (Dzień Dziecka, Piknik Wdzięczności, spotkanie ze św. Mikołajem). Prowadzi warsztaty terapeutyczne dla młodzieży niepełnosprawnej. Jest inicjatorką wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicami.

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Zuzannie Długosz, działającej na rzecz projektu "Odkryj Beskid".
Młodymi Wolontariszami Roku zostały Anna Olejarz – opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu i Julia Bocheńska z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu.

Nagrodę specjalną starosty nowosądeckiego otrzymał Władysław Obrzut ze Stowarzyszenia Regionalnego "Kowalnia" w Stróżach. Od 18 lat prowadzi zespół muzyczny i śpiewaczy. Jest współorganizatorem teatru obrzędowego oraz kabaretu "sześćdziesiątka". Wspomaga muzycznie koła gospodyń wiejskich w Kąclowej, Siołkowej, Cieniawie i Ptaszkowej. Promuje pogórzańskie obrzędy weselne. Jest w gronie najlepszych muzyków grających na heligonce na Sądecczyźnie. W 2017 r. został odznaczony Odznaką Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Nagrodę specjalną odebrał też Stanisław Szpyrka – trener piłki nożnej młodzików Akademii Kolejarz Stróże. W ramach organizacji Only Futbol prowadzi m.in. szkolenia dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego.
- Wielką wartość ma wasza działalność na rzecz drugiego człowieka – podkreślił starosta Marek Pławiak. - Doceniamy to i wspieramy organizacje pozarządowe. W ciągu ostatnich trzech lat wydatkowaliśmy na ten cel ponad dwa miliony złotych.

Starosta Marek Pławiak dodał, że na Sądecczyźnie żyją bardzo pracowici i aktywni ludzie, otwarci na potrzeby innych. Stąd tak duże zainteresowanie wolontariatem i działaniami w organizacjach pozarządowych, których jest w regionie ponad 500.
Podczas dzisiejszego Forum konsultowano projekt współpracy powiatu nowosądeckiego z NGO na 2019 rok. Przeprowadzono też szkolenie na temat formalnoprawnych aspektów działania organizacji pozarządowych.

(szel)
Fot. Paweł Szeliga
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl