Rozmaitości
Czwartek, 18 października 2018 16:36

Nagrody za pracę na rzecz innych

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się dziś Subregionalne Forum NGO. Podczas spotkania z przedstawicielami blisko 100 organizacji pozarządowych starosta nowosądecki Marek Pławiak nagrodził zwycięzców konkursu na Najlepszą Inicjatywę Roku oraz Wolontariusza Roku 2017.
Towarzyszyli mu wicestarosta Antoni Koszyk i członek Zarządu Powiatu Marian Ryba.

Za najlepszą inicjatywę roku uznano "Wsparcie żywnościowe oraz inne materialne dla najbardziej potrzebujących", realizowane przez starosądecką Fundację Będzie Dobrze. 25 wolontariuszy i 7 członków zespołu Fundacji przejęło pod kuratelę ponad 970 osób dotkniętych biedą i odosobnieniem. Raz w miesiącu wydają im żywność. Prócz tego wsparcia zbierane są ubranka, zabawki, sprzęt AGD i meble, które trafiają do potrzebujących. W 2017 r. były to m.in. 52 łóżka, 35 szaf, pięć lodówek, dwie kanapy, 200 żelazek i dwie pralki.

Tytuł Wolontarisza Roku przyznano Jolancie Adamczyk ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz Dom" w Piwnicznej-Zdroju. Działa w tej organizacji charytatywnie od 2008 r. Angażuje się wraz z rodziną w budowę ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach. Organizuje spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży (Dzień Dziecka, Piknik Wdzięczności, spotkanie ze św. Mikołajem). Prowadzi warsztaty terapeutyczne dla młodzieży niepełnosprawnej. Jest inicjatorką wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicami.

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Zuzannie Długosz, działającej na rzecz projektu "Odkryj Beskid".
Młodymi Wolontariszami Roku zostały Anna Olejarz – opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu i Julia Bocheńska z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu.

Nagrodę specjalną starosty nowosądeckiego otrzymał Władysław Obrzut ze Stowarzyszenia Regionalnego "Kowalnia" w Stróżach. Od 18 lat prowadzi zespół muzyczny i śpiewaczy. Jest współorganizatorem teatru obrzędowego oraz kabaretu "sześćdziesiątka". Wspomaga muzycznie koła gospodyń wiejskich w Kąclowej, Siołkowej, Cieniawie i Ptaszkowej. Promuje pogórzańskie obrzędy weselne. Jest w gronie najlepszych muzyków grających na heligonce na Sądecczyźnie. W 2017 r. został odznaczony Odznaką Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Nagrodę specjalną odebrał też Stanisław Szpyrka – trener piłki nożnej młodzików Akademii Kolejarz Stróże. W ramach organizacji Only Futbol prowadzi m.in. szkolenia dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego.
- Wielką wartość ma wasza działalność na rzecz drugiego człowieka – podkreślił starosta Marek Pławiak. - Doceniamy to i wspieramy organizacje pozarządowe. W ciągu ostatnich trzech lat wydatkowaliśmy na ten cel ponad dwa miliony złotych.

Starosta Marek Pławiak dodał, że na Sądecczyźnie żyją bardzo pracowici i aktywni ludzie, otwarci na potrzeby innych. Stąd tak duże zainteresowanie wolontariatem i działaniami w organizacjach pozarządowych, których jest w regionie ponad 500.
Podczas dzisiejszego Forum konsultowano projekt współpracy powiatu nowosądeckiego z NGO na 2019 rok. Przeprowadzono też szkolenie na temat formalnoprawnych aspektów działania organizacji pozarządowych.

(szel)
Fot. Paweł Szeliga
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl