Kopalnia
Rozmaitości
Niedziela, 15 kwietnia 2018 13:14

Muzyczny Meeting z Kaczmarskim oraz Pieśnią i Piosenką Patriotyczną.

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zaprasza na konkurs: Muzyczny Meeting z Kaczmarskim oraz Pieśnią i Piosenką Patriotyczną.
Regulamin konkursu
Proponujemy konkursowe spotkanie muzyczne poświęcone twórczości Jacka Kaczmarskiego. Chcemy, aby ten niepokorny twórca – poeta, prozaik, kompozytor, piosenkarz, autor tekstów piosenek, jak zresztą wielu mu podobnych, nierzadko bezimiennych autorów pieśni patriotycznych, mógł być pretekstem dla twórczych poszukiwań muzycznych, wokalnych, poetyckich. Zapraszamy solistów, zespoły oraz chóry.

Dodatkową kategorią będą polskie pieśni i piosenki patriotyczne.

Mamy nadzieję, że nowe aranżacje utworów patriotycznych zaprezentowane przez młodych twórców, będą nie tylko okazją do przypomnienia historii, refleksji nad znaczeniem wolności dla tych, którzy poświęcili dla niej życie, ale również pozwolą młodym wykonawcom odnieść się do własnego rozumienia wolności.
Serdecznie zapraszamy młodych artystów – może ten gest uczestniczenia w konkursie będzie najlepszym podarunkiem dla Niepodległej w 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

Pula nagród przewidziana do rozdania w konkursie to 5 tys. zł.
Ponadto uczestnicy, którzy zaproponują najbardziej interesujące wykonania piosenki patriotycznej, zostaną zaproszeni do jej zaprezentowania podczas KONCERTU DLA NIEPODLEGŁEJ w 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Nagrodą dodatkową będzie możliwość nagrania utworu w studio nagrań SCKM.

CEL KONKURSU:
– konfrontacja młodych twórców muzyki,
– popularyzacja wśród młodzieży autorskiej twórczości muzycznej Jacka Kaczmarskiego, jego poezji,
– prezentacja piosenek patriotycznych w nowych, ciekawych aranżacjach i interpretacjach,
– wyszukiwanie młodych talentów muzycznych,
– aktywizowanie środowiska młodzieży w tworzeniu amatorskiego ruchu muzycznego,
– inspirowanie i kształtowanie postawy świadomego i twórczego uczestnictwa w dorobku rodzimej kultury.

W małopolskim konkursie MUZYCZNY MEETING Z KACZMARSKIM oraz PIEŚNIĄ I PIOSENKĄ PATRIOTYCZNĄ, może brać udział młodzież szkół ponadpodstawowych i studenci.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
I. Jacek Kaczmarski:
– wykonanie utworu Jacka Kaczmarskiego we własnej interpretacji i aranżacji,
– lub wykonanie autorskiej kompozycji do tekstów poetyckich Jacka Kaczmarskiego.

II. Pieśń lub piosenka patriotyczna w nowej aranżacji – wybrana spośród zaproponowanych poniżej lub inna patriotyczna.

Propozycje pieśni i piosenek patriotycznych oraz powstańczych (z tekstem i nutami) – do ciekawych poszukiwań interpretacyjno-aranżacyjnych – znajdziecie w Internecie pod linkami:
Pieśni i piosenki patriotyczne:
https://www.polskieradio.pl/f1dad9da-16b6-4310-881e-7cafe4fc8dd3.pdf
http://pik.kielce.pl/download/na_zolnierska_nute.pdf
http://www.polskatradycja.pl/piesni/wojskowe.html

Powstanie warszawskie – pieśni i piosenki:
http://www.sppw1944.org/index.html?http%3A%2F%2Fwww.sppw1944.org%2Fbooks%2 Fpiesni.html http://wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/filespublic/2015/20160803121851_0_2016PIESNIPOWSTANIAWARSZAWSKIEGO. pdf

Uczestnicy mogą przedstawić utwór:
– solowo,
– z akompaniamentem własnego zespołu muzycznego (max 5 osobowym),
– z akompaniamentem audio w formacie audio lub mp3 na płycie CD lub pendrive,
– zapraszamy również chóry,
– czas prezentacji – do 6 minut.

Kartę zgłoszenia należy przysłać do dnia 7 maja 2018 na adres: sckm.krakow@gmail.com z dopiskiem: MUZYCZNY MEETING Z KACZMARSKIM oraz PIEŚNIĄ I PIOSENKĄ PATRIOTYCZNĄ.
O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
Kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem, a lista uczestników zostanie umieszczona na stronie internetowej www.sckm.krakow.pl oraz na Facebooku na profilu Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.

Przegląd konkursowy jest jednoetapowy, przesłuchania potrwają – w zależności od ilości zgłoszeń – od jednego do dwóch dni. Uczestnicy biorą udział w dwóch, wymienionych kategoriach, prezentując wykonanie utworu Jacka Kaczmarskiego we własnej interpretacji i aranżacji lub autorskiej kompozycji do tekstów poetyckich Jacka Kaczmarskiego, bądź pieśń lub piosenkę patriotyczną w nowej aranżacji.

Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu przesłuchań i obradach jury. Łączna pula nagród przewidziana przez Organizatora w Konkursie wynosi 5 tys. zł – do rozdania wedle uznania Jury. Ponadto uczestnicy, którzy zaproponują najbardziej interesujące wykonania pieśni lub piosenki patriotycznej, zostaną zaproszeni do jej zaprezentowania podczas KONCERTU DLA NIEPODLEGŁEJ w 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Nagrodą dodatkową będzie możliwość nagrania utworu w studio nagrań SCKM.

TERMINARZ:
– 7 maja 2018 r. – termin przyjmowania zgłoszeń
– 18 maja 2018 r. godz. 10.00 – rozpoczęcie przesłuchań, po obradach jury ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

źródło: Staromiejskie Centrum Kultury Młodziezy

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Toyota Yaris
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl