Rozmaitości
Sobota, 9 lutego 2019 16:00

Muzeum Okręgowe w Tarnowie podsumowało 2018 rok

120 000 osób odwiedziło w minionym roku placówki Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Najwięcej zwiedzających zanotował Oddział Muzeum Zamek w Dębnie na wystawie stałej, a największą imprezą plenerową był Tarnów Polskiej Piosenki Festival.
Przysłowiowym strzałem w dziesiątkę okazała się zmiana terminu Turnieju Rycerskiego w Dębnie - na początku lata impreza przyciągnęła blisko 6 i pół tysiąca uczestników. Natomiast najwięcej osób, które skorzystały z oferty edukacyjnej muzeum gościła filia Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej, było to blisko 4 tysiące osób.

Wyniki działania Instytucji przedstawił na konferencji prasowej podsumowującej rok 2018 Andrzej Szpunar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Działalność inwestycyjna

Najważniejsze wydarzenia to zakończenie realizacji projektu „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, dzięki któremu zmodernizowane zostały dwa oddziały: Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu i Muzeum Dwór w Dołędze na łączną kwotę ponad 3 mln zł.

Kolejnym milowym krokiem w udoskonalaniu bazy lokalowej Muzeum było rozpoczęcie prac związanych z przebudową i rozbudową historycznego Gmachu Głównego. Wartość projektu to bagatela ponad 9 mln zł. Planowane zakończenie prac to grudzień br. Ponadto trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci (dotychczas Izba Pamięci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej) przy ul. Mościckiego 29 w Tarnowie. Na ten projekt zarezerwowano ponad 2 mln zł.

Prace konserwatorskie

Nie sposób nie wspomnieć także o pracach konserwatorskich, które odbyły się w Muzeum. W 2018 roku do konserwacji przekazano 15 najcenniejszych zabytków rękopiśmiennych (pergaminowych i papierowych) z Działu Historii Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Były to między innymi przywileje dla mieszczan tarnowskich od XV do XVIII wieku w różnym stanie zachowania. Większość obiektów posiadała woskowe pieczęcie oraz ozdobne, jedwabne sznury, kilka pieczęci umieszczonych było w metalowych puszkach. W celu realizacji zadania sporządzono program prac konserwatorskich, wykonano dokumentację fotograficzną, wycenę oraz wstępną analizę stanu zachowania obiektów, a następnie przekazano zabytki do placówki wybranej w drodze konkursu firmy konserwatorskiej. Koszt całego zadania przekroczył 60 000 zł.

Wydarzenia

Muzeum zorganizowało lub współorganizowało wydarzenia, które na stałe wpisały się w krajobraz kulturowy subregionu tarnowskiego, a ich realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Mowa tu m.in. o 55. edycji konkursu „Malowana Chata”, który ponownie zgromadził 3 000 widzów i uczestników. Ze środków pozyskanych z zewnątrz udało się także zakupić kolejny fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej pt. „Szarża”. Zadanie realizowane zostało w ramach programu MKiDN „Kolekcje Muzealne”.


mat. prasowy: Biuro Prasowe UMWM/ Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl