Rozmaitości
Poniedziałek, 3 maja 2021 09:34

Muzea Otwarte - podsumowanie dwóch lat projektu

W piątek 23 kwietnia odbyło się spotkanie partnerskich instytucji w ramach polsko-słowackiego projektu "Muzea Otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego".
Podczas spotkania poszczególni partnerzy zaprezentowali wybrane produkty, które powstały w trakcie projektu, a przede wszystkim te działania, które mają na celu przybliżenie oferty kulturalnej osobom z niepełnosprawnościami. Po dwóch latach realizacji projektu powstały ogrody edukacyjne, ścieżki przyrodnicze, tyflografiki, wystawy, audioprzewodniki. Wyremontowano istniejące budynki i dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszystkie te działania maja na celu poprawę dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz specjalnymi potrzebami, do których należą m. in. rodzice i opiekunowie z dziećmi, niewidomi i słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszący, osoby z autyzmem oraz ADHD.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja Krzysztofa Wostala z Fundacji Transgresja. Prelekcja dotyczyła tematyki związanej m.in. z dostępnością oferty kulturalnej oraz potrzebach osób niepełnosprawnych. W spotkaniu udział wzięło około 20 instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.Więcej o samym projekcie i spotkaniu na stronie
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl