Rozmaitości
Piątek, 15 listopada 2019 16:49

Miliony na powiatowe drogi w powiecie nowosądeckim

Pogoda sprzyja i prace na powiatowych drogach idą zgodnie z harmonogramem. Dzięki pieniądzom z zewnątrz, zaplanowano jeszcze na ten rok remonty kolejnych dróg.
W ostatnich tygodniach zakończyły się inwestycje:

- przebudowa drogi powiatowej Trzetrzewina - Krasne Potockie – Męcina. Wartość prac: 673 942,53 zł,

- budowa chodnika wraz odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka w miejscowości Binczarowa. Wartość prac: 548.318,20 zł. Zadanie współfinansowane przez gminę Grybów w wysokości 50% kosztów robót budowlanych.

- budowa chodnika przy drodze Niecew - Podole Górowa w miejscowości Lipnica Wielka. Koszt: 141.969,36 zł. Zadanie współfinansowanie w 50% przez gminę Korzenna,

- budowa chodnika przy drodze Paszyn – Mogilno - Krużlowa w miejscowości Mogilno. Koszt: 138.779,67 zł. Zadanie współfinansowanie w 50% przez gminę Korzenna,

- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowości Moszczenica Niżna. Zadanie w trakcie odbiorów końcowych. Wartość prac: 986 699,85 zł, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości: 427 916,00 zł.

Rozstrzygnięto już przetargi na kolejne roboty drogowe. Będą to:

- przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna – Ujanowice - Młynne w miejscowości Wronowice wraz z skrzyżowaniem. Wartość prac: 82.234,38 zł. Zadanie współfinansowane przez gminę Łososina Dolna (50% kosztów),

- przebudowa drogi powiatowej i budowa chodnika w ciągu drogi Łabowa - Łabowiec w miejscowości Łabowa. Wartość prac: 800.000,00 zł. Zadanie współfinansowane przez gminę Łabowa w wysokości: 365.806,00 zł,

- budowa chodnika w Siołkowej. Wartość prac: 520.983,66 zł. Zadanie współfinansowane przez gminę Grybów (50% kosztów),

- wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściach dla pieszych w miejscowościach: Korzenna, Tęgoborze i Podegrodzie - doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych: Tęgoborze – Chomranice w miejscowości Tęgoborze (wartość: 20.316,16 zł); Podegrodzie – Mokra Wieś w miejscowości Podegrodzie (wartość: 33.134,53 zł); Nowy Sącz – Wojnarowa - Wilczyska w miejscowości Korzenna (wartość: 21.318,37 zł). Zadanie objęte dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego - ok. 50%,

- wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Chełmiec - Naszacowice w miejscowości Świniarsko. Wartość prac: 92.004,00 zł.

Inwestycje dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych:

- remont drogi powiatowej Limanowa - Chełmiec w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec. Wartość prac: 7 562 965,85 zł. Termin realizacji zadania: lipiec 2020 r.,

- remont drogi powiatowej Ropa - Gródek - Biała Niżna w miejscowości Gródek. Wartość prac: 2 831 949,86 zł. Termin realizacji zadania: czerwiec 2020 r.

- przebudowa drogi powiatowej Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie w miejscowości Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka. Wartość prac: 2 819 928,22 zł. Termin realizacji zadania: czerwiec 2020 r.

Inwestycje dofinansowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:

- remont drogi powiatowej Trzetrzewina – Podrzecze w miejscowościach: Trzetrzewina i Podrzecze. Wartość prac: 3 724 713,80 zł. Termin realizacji zadania: 10 grudnia 2019 r.,

- remont drogi powiatowej Żegiestów - Szczawnik - Muszyna: ul. Zazamcze. Wartość prac: 1 656 537,26 zł. Termin realizacji zadania: 10 grudnia 2019 r.

Trwają postępowania przetargowe na remonty dróg powiatowych: Trzetrzewina – Podrzecze i Korzenna - Jasienna – Przydonica.

(olsz)
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl