WSB
Rozmaitości
Poniedziałek, 27 listopada 2017 22:05

Między dworem a wsią – seminarium i wystawa czasowa w Skansenie w Zubrzycy Górnej

W Orawskim Parku Etnograficznym zorganizowane zostanie 2 grudnia seminarium zatytułowane "Między dworem a wsią na styku kultury chłopskiej i szlacheckiej"
Dwór Moniaków – pierwszy i najważniejszy obiekt, który dał początek skansenowi, został w 1937 r. decyzją ostatnich właścicieli – Joanny Wilczkowej i Sandora Lattyaka przekazany w opiekę Państwu Polskiemu.

Na 2017 rok przypada zatem 80. rocznica owych wydarzeń, co Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej chce uczcić organizując na początku grudnia seminarium "Między dworem a wsią – na styku kultury chłopskiej i szlacheckiej" oraz wystawę dotyczą dziejów orawskich rodów i ich siedzib Dwory Górnej Orawy.

Chcemy zwrócić uwagę na ważną rolę szlachty orawskiej w budowaniu tożsamości Orawian. Rody sołtysie Wilczków, Bukowińskich, Moniaków były mocno związane z kulturą wsi, jej rytmem życia, zwyczajami, gwarą. Wokół orawskich dworów skupiało się życie wielu Orawian, był nie tylko inspiracją, ale też zmultiplikowanym obrazem chałupy zamożnego chłopa. Ogromną rolę w formowaniu tożsamości i dziedzictwa Orawian odegrały również węgierskie rody (w tym rodzina Divekych z Podwilka), które poprzez budownictwo, sztukę, kulturę, muzykę, rzemiosło i język miały swój udział w tworzeniu kultury orawskiej, powstałej powstała na styku polskiej, słowackiej i węgierskiej.

- Chcemy, aby seminarium oraz wystawa przyczyniły się do poznania i zachowania bezcennego dziedzictwa Orawy znajdującego swe odbicie w orawskim dworze i tętniącym w nim życiu codziennym i świątecznym i uwypuklenie niezwykle ścisłej więzi między dworem a wsią - tłumaczą organizatorzy.

Seminarium Między dworem a wsią – na styku kultury chłopskiej i szlacheckiej i wernisaż wystawy Dwory Górnej Orawy Muzeum –Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej już 2 grudnia br. godz. 9.00 - 19.00
Szczegółowy program na plakatach, www.orawa.eu oraz na www.facebook.com/OrawaSkansen

Patronat honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

opr. s/

źródło: mat. prasowy

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl