Rozmaitości
Sobota, 12 kwietnia 2014 23:25

Mechaniczne w porozumieniu energetycznym

Zakłady Mechaniczne Tarnów stały się jednym z sygnatariuszy energetycznego Paktu dla Tarnowa. Inicjatorem porozumienie zawartego na rzecz zrównoważenia energetycznego w aglomeracji tarnowskiej był Zarząd Województwa Małopolskiego. W programie „Ochrona Środowiska” zaproponował on między innymi wsparcie dla działań mających na celu oszczędne i efektywne wykorzystanie energii.
Władze Małopolski deklarują także pomoc w rozwoju i komercjalizacji badań, dotyczących ograniczenia zużycia i strat energii.

Współpraca ma polegać między innymi na umiejętnym korzystaniu z energii oraz na ochronie zasobów naturalnych, a także na inteligentnym zarządzaniu systemami cieplnymi i energetycznymi. Porozumienie podpisane w tarnowskim Ratuszu przez prezesa Zakładów Krzysztofa Jagiełłę zawiera też moduł dotyczący produkcji energooszczędnych materiałów i urządzeń.

Zakłady Mechaniczne w zakresie poszanowania energii prowadzą działania w kilku obszarach. Spółka zmieniła sposób oświetlenia hal na świetlówki ze sterowaniem pogodowym. Do ograniczenia zużycia energii przyczyniła się też termomodernizacja trzech obiektów na terenie przedsiębiorstwa. Firma w ostatnich dwóch latach zbyła ponad 40 energochłonnych maszyn, a na ich miejsce zakupiła maszyny CNC, charakteryzujące się zmniejszonym poborem energii. Zakupiono też nowe urządzenia do obróbki cieplnej, które dzięki wyższej sprawności i komputerowemu sterowaniu pozwalają zaoszczędzić do 15% energii. W roku bieżącym planowane jest wykonanie przewiązki łączącej dwa obiekty, która będzie posiadała między innymi zasilanie własne w postaci paneli słonecznych. W planach jest także modernizacja podczyszczani ścieków galwanicznych oraz zmiana jej lokalizacji, co pozwoli na poprawę sprawności oczyszczania.
Zakłady optymalizują też zużycie energii w procesie wytwarzania prototypów. Etap fizycznej budowy modelu rozwiązania zastąpiło wykonanie numerycznego prototypu, w wyniku modelowania elementów konstrukcyjnych. Możliwość wykorzystania drukarki 3D eliminuje zaangażowanie obrabiarek.

- Zamiast wielu alternatywnych rozwiązań dochodzi do wykonania jednego, przeliczonego i najbardziej optymalnego rozwiązania – tłumaczy dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Mirosław Jackow. Istotne jest także preferowanie energooszczędności w wyrobach. - Dlatego w rozwiązaniach stosowane są elementy oświetlenia półprzewodnikowego, wysokosprawne silniki BLDC czy bezpieczne dla środowiska akumulatory żelowe – dodaje prezes Krzysztof Jagiełło.
Do udziału w porozumieniu zaproszono także: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, samorządy Tarnowa i Wierzchosławic, Politechnikę Krakowską i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie. Dokument podpisali też prezesi Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Tarnowskiego Klastera Przemysłowego. W grupie sygnatariuszy są ponadto: tarnowski MPEC, Leier S.A. i Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz spółka Tauron Polska Energia.

opr.s/ zdj. Paweł Topolski

źródło: material prasowy

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl