Rozmaitości
Środa, 5 czerwca 2019 12:00

Marcinkowice: budynek szkoły został docieplony

Zakończył się pierwszy etap prac w budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego - etap I”.
Zakres robót obejmował wymianę pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową, docieplenie dachu i skosów pod dachem szkoły i sali gimnastycznej, docieplenie ścian w części dachowej, docieplenie stropodachu nad kotłownią, docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną. Wartość robót: 1.070.955,61 zł.

Obecnie realizowany jest II etap projektu, który obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, odwodnienie budynku i modernizację wewnętrznej instalacji c.o. Planowany termin zakończenia prac – wrzesień tego roku. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.

(olsz)

Fot. Piotr Piechnik
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl