Golemo
Rozmaitości
Wtorek, 16 września 2014 20:39

Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich

6. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich odbędzie się w Jabłonce w 11 i 12 października.
Do udziału w konkursie zakwalifikowanych zostanie - na przeglądach powiatowych lub przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego - po jednej grupie Kół Gospodyń Wiejskich z 12 powiatów woj. małopolskiego - czyli ok. 300 uczestników.

Grupy biorące udział w Przeglądzie przygotowują trzy regulaminowe konkursy: sceniczny czyli Konkurs Tradycyjnych Scenek Obyczajowych lub Konkurs Pieśni Ludowych oraz dwa pozasceniczne: Konkurs Potraw Regionalnych i Konkurs Rękodzieła Artystycznego.

Laureaci Głównego Trofeum oraz I miejsc z roku 2013 nie mogą ubiegać się o kwalifikację w tym roku. Przypomnijmy. były to koła KGW Lubień (pow. myślenicki), KGW Marcinkowice (pow. nowosądecki), KGW Kąclowa (pow. nowosądecki) oraz KGW Dulowa (pow. chrzanowski)

Od tego roku wojewódzki finał odbywać się będzie w Jabłonce.

opr.s/ zdj. Łukasz Sowiński
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl