Rozmaitości
Wtorek, 27 lutego 2018 21:50

Małopolski Konkurs Pieśni Religijnej Nie lękajcie się im. Jana Pawła II.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie organizuje po raz pierwszy Małopolski Konkurs Pieśni Religijnej Nie lękajcie się im. Jana Pawła II.
Inspiracją do zorganizowania konkursu stał się obchodzony w tym roku jubileusz 40 - lecia pontyfikatu Papieża Polaka. W konkursie, którego motywem przewodnim będzie muzyka do słów Jana Pawła II, mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry i schole działające w przedszkolach, szkołach, domach kultury, parafiach oraz stowarzyszeniach.

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zaprezentowania jednego skomponowanego utworu muzycznego do słów Jana Pawła II, lub tekstu własnego opartego o myśli i naukę Ojca Świętego albo też dowolnie wybranej pieśni o tematyce religijnej. Warunkiem ubiegania się o cenną nagrodę Grand Pirx jest zaprezentowanie pieśni związanej z osobą i dziełem Jana Pawła II.

Zgłoszenia należy kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018r. Konkurs będzie miał charakter etapowy, a wyłonieni zwycięzcy wystąpią na koncercie finałowym w dniu 28 października 2018 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.idmjp2.pl w regulaminie konkursu.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli:
Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita krakowski
Kardynał Stanisław Dziwisz, honorowy Kustosz Sanktuarium św. Jana Pawła II
Biskup Andrzej Jeż, biskup diecezjalny tarnowski
Biskup Roman Pindel, biskup diecezjalny bielsko-żywiecki
Jacek Krupa, Marszałek Województwa małopolskiego
Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent miasta Krakowa

Organizatorzy Konkursu:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie
Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Diecezji Tarnowskiej

Komitet Organizacyjny Konkursu:
Ks. prałat Jan Kabziński, Prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores w latach 2009 – 2017
Ks. kanonik Robert Pietrzyk, dyrektor Radia Plus Kraków
Agata Szuta, Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

opr.s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl