Rozmaitości
Piątek, 7 lutego 2014 12:06

Małopolski Festiwal Innowacji

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza instytucje oraz firmy z regionu do włączenia się w organizację Małopolskiego Festiwalu Innowacji.
Każdy podmiot z ciekawą propozycją współpracy będzie mógł wraz z Województwem Małopolskim współtworzyć czwartą odsłonę tej inicjatywy. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 26-31 maja.

Małopolski Festiwal Innowacji to szereg wydarzeń organizowanych przez małopolskie instytucje oraz przedsiębiorstwa, które wspólnie chcą pobudzać kreatywność Małopolan, promować i wspierać innowacyjność firm oraz zachęcać do większej otwartości instytucje nauki.

Festiwal narodził się wokół Małopolskich Targów Innowacji i jest ich naturalnym rozszerzeniem oraz kontynuacją. Koordynatorem Festiwalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Partnerami i współorganizatorami są m.in. małopolskie uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, instytuty badawczo-rozwojowe, a także przedsiębiorstwa.

W ramach Festiwalu partnerzy organizują zaplanowane przez siebie wydarzenia. Dotychczas najczęściej były to konferencje, warsztaty, targi, szkolenia, wystawy, pokazy, itp.

W roku ubiegłym 25 partnerów zorganizowało ponad 50 imprez w różnych miastach regionu oraz w Brukseli.

Urząd Marszałkowski obok koordynacji, zapewnia spójną i szeroką promocję Festiwalu. Na wszystkich materiałach promocyjnych umieszczone zostaną logotypy partnerów. Szczegółowy program wraz z informacją o organizatorze Festiwalu znajdzie się na ulotkach, stronie www oraz w prasie. W wydanych publikacjach każdy partner będzie mógł szerzej pochwalić się przygotowywanymi wydarzeniami, a także swoją „poza festiwalową” działalnością. Partnerzy natomiast będą mieli za zadanie przygotować kompleksowo wydarzenie w ramach Festiwalu oraz włączyć się w działania promocyjne z wykorzystaniem dostępnych narzędzi. Szczegółowy zakres współpracy umieszczony zostanie w zawartym porozumieniu.

Więcej o dotychczasowych edycjach Festiwalu można przeczytać na www.imalopolska.eu w zakładce Małopolski Festiwal Innowacji. Na YouTube (www.youtube.com/watch?v=4hbhV1FZPsE) dostępny jest krótki film podsumowujący Festiwal w 2013 roku..

W razie pytań osobą do kontaktu jest Pani Agnieszka Bachórz, agnieszka.bachorz@umwm.pl, tel. 12 63 03 348.

Formularze zgłoszeniowe ze wstępną propozycją wydarzenia należy przesyłać do dnia 20 lutego na adres imalopolska@umwm.pl. (formularz dostępny jest na http://www.malopolska.pl/Przedsiebiorca/Wydarzenia/Strony/Aktualnosc.aspx?pid=7098) Pierwsze spotkanie organizacyjne partnerów planowane jest na początek marca br.

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl