Rozmaitości
Wtorek, 29 lipca 2014 20:54

Małopolska dba o biznesmenów

W latach dziewięćdziesiątych Wojewoda Krakowski powołał do życia Agencję Rozwoju Regionalnego. Instytucja miała wspierać rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie. Instytucja przez lata rozwijała się pomagając młodym ludziom i bezrobotnym otwierać własne firmy i doradzając w innowacyjnych przedsięwzięciach.
Mimo, że prężnie działa, nie wszyscy chętni do otworzenia własnego biznesu wiedzą jaką pomoc świadczy. O tej ciekawej instytucji rozmawiamy z jej szefem, Wiesławem Burym.

Czy ma Pan wrażenie, że rzeczywiście małopolscy przedsiębiorcy są świadomi , że w Państwa Agencji znajdą pomoc i doradztwo?

- Zajmujmy mocną pozycję na rynku instytucji otoczenia biznesu. Mamy ofertę skierowaną dla tych, którzy dopiero myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej, jak i pakiet dla firm dojrzałych, pragnących postawić na innowacyjne produkty czy usługi. Bez szybkiego obiegu informacji nie ma ani wiarygodnego wizerunku ani dobrego biznesu. Skutecznym i rozpoznawalnym narzędziem kontaktu z klientem biznesowym MARR stała się nasza strona internetowa www.marr.pl . Tylko w czerwcu mieliśmy blisko 80 tys. odsłon.

Czy zainteresowanie rozwojem przedsiębiorczości w ostatnich latach się wzrosło, jaka jest tendencja?

- Pod koniec ubiegłego roku w Małopolsce zarejestrowanych było ponad 350 tys. podmiotów gospodarczych, w tym około 97% działa w sektorze prywatnym, co daje Małopolsce 4 miejsce wśród wszystkich województw pod względem liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych. Raport dotyczący sytuacji mikro i małych firm przygotowany przez Bank Pekao wskazuje , że poziom przedsiębiorczość w naszym regionie wynosi 64%. To wynik znacznie przekraczający średnią krajową. Tak się stało , bo wiele z tych firm dostrzegło i wykorzystało szansę na budowanie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku , korzystając z doradztwa i pomocy takich instytucji jak nasza.

Kto najczęściej zakłada firmę i inwestuje w jej rozwój korzystając ze środków proponowanych przez Agencję?

- Najczęściej trafiają do nas ludzie młodzi, którzy wchodzą na rynek pracy. To Ci, którzy marzą o własnej firmie, czują się na siłach, aby zmierzyć się z rynkiem, mają sprecyzowaną wizję biznesu i nie boją się ryzyka.

Na jakiego rodzaju doradztwo specjalistyczne jest największy popyt?

- Doskonale wiemy jak trudne są początki w prowadzeniu własnego biznesu. Szczególnie małe i mikrofirmy mają problemy z odnalezieniem się w gąszczu trudnych i niezrozumiałych przepisów prawa. Młodym przedsiębiorcom brakuje strategii rozwoju, profesjonalnych analiz otoczenia i biznesplanów. Oferując bezpłatne usługi doradcze możemy im realnie pomóc. Ludzie przychodzą do nas z różnymi problemami. Najczęściej potrzebują analiz w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego, ale są też przypadki gdzie przedsiębiorca zgłasza potrzebę kompleksowego badania wszystkich obszarów funkcjonowania firmy zarówno w zakresie strategii rozwoju, organizacji, marketingu czy prawa i finansów. Istnieje także spore zapotrzebowanie na doradztwo wysokospecjalistyczne o charakterze proinnowacyjnym czy edukacyjnym.

Jakie są rezultaty pomocy uzyskanej przez przedsiębiorców, którzy korzystają z Państwa pomocy?

- Pomagamy firmom na każdym etapie rozwoju. Dzięki dotacjom na start w ramach projektów „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą” powstały między innymi: bar wegetariański, centrum zabawy i edukacji dla dzieci, firma zajmujące się dogoterapią czy budową i renowacją pojazdów konnych. Z naszego wsparcia korzystają także firmy, które stawiają na innowacyjny rozwój. Taką pomoc oferujemy w ramach projektów stażowych. Aktualnie rozpoczynamy realizację czwartej już edycji projektu stażowego „Wiedza, Praktyka. Doświadczenie – klucz do sukcesu w biznesie”. Tu na uwagę zasługuje krakowska firma , która dostarcza produkty i usługi dla przemysłu szklarskiego na całym świecie. Realizuje kontrakty między innymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Iranie, Kuwejcie, Indonezji, a obecnie buduje piec szklarski w Arabii Saudyjskiej. Firma brała udział w dwóch edycjach projektu. Współpracowała z pracownikami naukowymi Akademii Górniczo – Hutniczej. Powstałe z połączenia wiedzy naukowej i praktyki biznesowej innowacyjne rozwiązania z powodzeniem wykorzystywane są w bieżącej działalności firmy. Największe projekty inwestycyjne dofinansowane są z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Co ciekawe w ramach wdrażanych przez nasza Agencję działań przedsiębiorcy mogą otrzymać dotacje na finansowanie badań naukowych, zakup nowoczesnych technologii, rozwój działalności B+R oraz ekspansję na nowe rynki zagraniczne. Wsparcie przeznaczone jest również na rozwój firm świadczących usługi elektroniczne oraz automatyzację wymiany informacji pomiędzy parterami biznesowymi. Naszym beneficjentem jest między innymi firma, która dzięki unijnemu wsparciu wybudowała największy w Polsce park rozrywki w Zatorze.

Czy są jeszcze obszary przedsiębiorczości w, których Agencja jeszcze nie oferuje swojej pomocy?

- Fundamentalną barierą jest brak środków finansowych na rozwój czy też brak innowacyjności. I to zadanie dla nas: udostępnić małopolskim przedsiębiorcom pełen pakiet wiedzy i kapitału niezbędnych do prowadzenia firmy oraz zapewnić pomoc w jej zarządzaniu. Naszą ambicją jest stałe poszerzanie oferty o nowe usługi dla przedsiębiorców oraz efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych w przyszłej perspektywie finansowej.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

Anna Mączka
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Koronawirus
Najczęściej czytane
Reklama
Bajania
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl