Rozmaitości
Niedziela, 17 lutego 2013 12:25

Małopolscy strażacy podsumowali miniony rok

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu pożarniczego połączone z roczną naradą kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego.
W uroczystościach udział wzięli m.in.: podsekretarz stanu w MSW, wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy, komendant główny PSP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, wojewoda małopolski Jerzy Miller, wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak, wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Józef Kała, prezes ZOW ZOSP RP, poseł na Sejm RP Edward Siarka, komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. mgr inż. Bogusław Kogut, małopolski komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Mróz, z-ca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Konar, z-ca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Józef Galica, parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych z terenu woj. małopolskiego, komendanci powiatowi (miejscy) PSP woj. małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od odprawy komendanta głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza z kadrą kierowniczą PSP woj. małopolskiego, podczas której komendant główny odniósł się do zmian w funkcjonowaniu Państwowej Straży Pożarnej, które mają nastąpić w 2013 r. Gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz podkreślił znaczenie zmian, jakie nastąpią w zakresie zasad naboru do służby oraz zwrócił szczególną uwagę na przebieg procesu kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej.

Kolejnym punktem spotkania było uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu pożarniczego jednostkom PSP woj. małopolskiego.

W 2012 r. zakupiono samochody ratowniczo-gaśnicze oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczy za kwotę 11.621.983,31 zł, w tym m.in.:
• 4 szt. średnich samochodów ratowniczo–gaśniczych,
• 12 szt. samochodów specjalnych (operacyjnych, rozpoznawczych, kwatermistrzowskich),
• samochód rozpoznania chemicznego,
• Land Rover 4x4 ze sprzętem do wykrywania skażeń,
• 2 szt. pojazdów terenowych (quadów),
• autobus do przewozu ratowników,
• kontener powodziowy wraz z przyczepą,
• 2 szt. przyczep do dekontaminacji,
• naczepę specjalną – cysternę do ciągnika siodłowego,
• 4 szt. pomp dużej wydajności do wody zanieczyszczonej,
• 17 kpl. wyposażenia stacji serwisowych sprzętu ODO,
• 8 kpl. namiotów dekontaminacyjnych,
• urządzenie do zdalnej detekcji skażeń,
• 67 szt. defibrylatorów,
• umundurowanie i środki ochrony osobistej dla strażaków (ubrania, buty, rękawice, hełmy, kominiarki).

W 2012 r. małopolscy strażacy interweniowali 40 275 razy. Wyjeżdżali do zdarzenia co 13 minut, do miejscowego zagrożenia co 23 minuty, a do pożaru co 34 minuty.

opr. s/

źródło: KW PSP w Krakowie

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl