Golemo
Rozmaitości
Czwartek, 31 stycznia 2013 13:53

Łącznicy 3 Wieku - Integracja i edukacja seniorów

W Małopolsce startuje nowatorski projekt ŁĄCZNICY 3 WIEKU, kierowany do osób 50+, działających na rzecz organizacji pozarządowych. Jego celem jest specjalistyczna edukacja liderów społecznych w zakresie: obywatelskich praktyk w Europie, coachingu i WEBkomunikacji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty instruktora, wsparcie finansowe i logistyczne.
Warsztaty rozpoczynają się w marcu br. w Krakowie, a udział w nich jest bezpłatny. Projekt realizuje Stowarzyszenie Menedżerów i Organizatorów Kultury SMOK we współpracy z Fundacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedsięwzięcie powstało z myślą o aktywnych seniorach, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności, aby stać się „łącznikami” starszego pokolenia ze społeczeństwem. Ich zadaniem będzie wspieranie obywatelskich inicjatyw, idei kształcenia ustawicznego osób starszych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Projekt kierowany jest zarówno do osób udzielających się w strukturach NGO, jak i do tych, którzy dopiero planują założyć własną organizację pozarządową lub w niej działać. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby z powiatów: wielickiego, oświęcimskiego, dąbrowskiego, nowotarskiego oraz chrzanowskiego. Pierwsza sesja warsztatów rozpocznie się w marcu br. w Krakowie

W programie specjalistycznych warsztatów (70h dydaktycznych):
- ŁĄCZNICY 3 WIEKU – rola seniorów w życiu społecznym
- Komputerowe i internetowe ABC
- Coaching – jak zostać dobrym trenerem
- Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
- Dobre praktyki obywatelskie w Europie ( z udziałem eksperta z Finlandii)

Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnik, który pozytywnie zda egzamin końcowy uzyska certyfikat instruktora. Każdy beneficjent otrzyma także wsparcie w postaci doradztwa merytorycznego dotyczącego organizacji warsztatów, szkoleń i spotkań, jak również logistyki (bezpłatny dostęp do sal wykładowych i komputerowych).

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Patronami medialnymi przedsięwzięcia są: TVP Kraków, Radio Kraków, Gazeta Krakowska, portale: NGO.PL i SUPERSTARSI.PL.

Szczegółowe informacje i rekrutacja: Renata Postawa – Asystenta Koordynatora, tel. 12 632 38 30, e-mail: biuro@lacznicy3wieku.uj.pl, www.lacznicy3wieku.uj.pl

opr.s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl