Rozmaitości
Środa, 29 marca 2017 19:54

Kto zostanie Zasłużonym dla Ziemi Sądeckiej?

Do 21 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej".
Odznaka może być nadana za „wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej lub sportowej mające szczególne znaczenie dla rozwoju i promocji Powiatu Nowosądeckiego". Odznakę nadaje Rada Powiatu Nowosądeckiego osobom fizycznym w formie uchwały. Z wnioskiem o nadanie odznaki może wystąpić: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, Kapituła, Komisje Rady Powiatu Nowosądeckiego, fundacje i stowarzyszenia kulturalne, społeczne i gospodarcze – działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz organy samorządu terytorialnego.

Wnioski należy składać na załączonych drukach do Rady Powiatu Nowosądeckiego w terminie do 21 kwietnia br. (na załączonych drukach). Przesłane wnioski Kapituła zaopiniuje na posiedzeniu w maju 2017 r., a uroczyste wręczenie odznak honorowych odbędzie się na sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego w czerwcu br.

Wnioski można pobrać: http://www.nowosadecki.pl/pl/wybitni-sadeczanie-ii

Bliższych informacji w sprawie składania wniosków udziela Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – pok. 220, tel. 41-41-720.

olsz/

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl