Rozmaitości
Wtorek, 20 kwietnia 2021 15:00

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce pomnikiem historii

Rozporządzeniem Prezydenta RP zabytkowy kościół w Orawce uznano został za pomnik historii.
W ten sposób wyróżniono świątynię o wyjątkowym znaczeniu, która przez wieki, do czasu przyłączenia tego skrawka Orawy do niepodległej Polski w 1920 roku, pomagała tutejszym mieszkańcom zachować katolicką wiarę oraz polską tożsamość narodową w granicach Królestwa Węgierskiego.

– Przyznanie tytułu pomnika historii jest niewątpliwie okazją do składania Bogu dziękczynienia za tę świątynię i za głęboką wiarę mieszkańców Orawy, którzy nadal pozostają wierni Bogu gromadząc się na modlitwie w naszej parafialnej świątyni – mówi ks. Adam Gabryś, proboszcz parafii.

Siedemnastowieczny drewniany kościół o konstrukcji zrębowej, z murowaną kaplicą w prezbiterium, już w 2000 roku był zgłoszony do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Źródło: Archidiecezja Krakowska, oprac. r/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl