Rozmaitości
Poniedziałek, 9 grudnia 2013 19:36

Konferencja w ramach projektu "Forum Miast Euroregionu Tatry". Podpisano deklarację powołania stałego Forum Miast

ZAKOPANE. - Rozpoczynamy lokalną współpracę pomiędzy Polską i Słowacją w zakresie wspólnych działań, związanych m.in. z ekologią i ładem przestrzennym. Wspieramy się przy tym ekspertami z różnych dziedzin w zakresie prezentowanych zagadnień - mówił otwierając konferencje Janusz Majcher.
- Jestem przekonany, że za kilka lat stwierdzimy, że wszystkim nam ta inicjatywa bardzo się opłaciła - dodał burmistrz Zakopanego.

- Główny cel tego przedsięwzięcia, którego inicjatorem jest burmistrz Zakopanego, to chęć stworzenia płaszczyzny kooperacji dla podejmowania i finansowania współpracy międzynarodowej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Ma to być również platforma prezentacja dobrych praktyk w zakresie pozyskania środków i realizacji projektów, zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej. W Forum udział wzięli przedstawiciele polskich i słowackich samorządów oraz organizacji gospodarczych i ekologicznych - tłumaczy Szymon Zatorski z zakopiańskiego UM.

Podczas dwudniowego spotkania odbyła się debata, poruszająca tematy działań proekologicznych i zarządzania przestrzenią publiczną pogranicza polsko-słowackiego. - Cieszę się że mamy okazję rozmawiać nad tak ważnymi tematami, za co bardzo dziękuję miastu Zakopane – mówił Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Marek Lisánsky. - Nie ma Tatr Polskich i Tatr Słowackich – są Tary Wspólne. Dlatego wszystko co ich dotyczy: czystość powietrza, gospodarka ściekami, ale i transport oraz turystyka, powinny być przedmiotem naszego wspólnego zainteresowania. Mam nadzieję, że euroregion Tatr będziemy integrowali również poprzez nowe, wspólne inwestycje.

- Mam nadzieję, że Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2022 r., które zorganizujemy wspólnie, pomogą nam go jeszcze silniej zintegrować i wspólnie promować Tatry – dodał Bogusław Waksmundzki Przewodniczący Rady Związku Euroregion Tatry – partnera Forum.

W ramach konferencji uczestnicy z Polski i Słowacji mieli okazję zapoznać się z wdrażanymi na terenie Małopolski i w Wysokich Tatrach programami ochrony środowiska, ochroną rzek i potoków przed zanieczyszczeniami, metodami rekultywacji składowisk odpadów. Żywą dyskusję wywołały tematy związane z zagadnieniami dotyczącymi kształtowania ładu przestrzennego poprzez wprowadzenie tzw. parków kulturowych. Omówione zostały również możliwości finansowania projektów transgranicznych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Istotną częścią Forum były wizyty studyjne m.in. w Bańskiej Niżnej, gdzie znajduje się odwiert Geotermii Podhalańskiej S.A., do Nowego Targu, gdzie modernizowany jest systemem gospodarki wodnej i ściekowej, do Szczawnicy, która prowadzi szeroko zakrojony projektem instalowania kolektorów słonecznych.

Chęć dalszej współpracy potwierdzono podpisaniem deklaracji powołania stałego forum Miast Euroregionu Tatry przez uczestniczących w konferencji samorządowców z Polski i Słowacji. Ma ono mieć zinstytucjonalizowana formę i być miejscem regularnych spotkań dla zainteresowanych samorządowców.

Projekt „Forum Miast Euroregionu Tatry” realizowany jest przez Gminę Miasto Zakopane, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Głównym partnerem w jego realizacji jest Związek Euroregionu „Tatry”, a Patronat Honorowy nad Forum Miast Euroregionu Tatry objęli Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Marek Lisánsky.

UM Zakopane, opr.s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl