Rozmaitości
Niedziela, 18 stycznia 2015 11:55

Konferencja "Zielone Podhale". Co władze zrobiły dla poprawy stanu środowiska naturalnego?

21 stycznia o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Nowy Targ rozpocznie się konferencja "Zielone Podhale" na której prezentowane będą działania władz lokalnych mające na celu poprawę obecnego stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców.
Program konferencji:

10.00 Przywitanie i wystąpienie Starosty Nowotarskiego Krzysztofa Fabera

Powiat Nowotarski przyszłości. Wspólna przyszłość, wspólna odpowiedzialność.

10.10 Przywitanie i wystąpienie Burmistrza Miasta Nowy Targ Grzegorza Watychy

Nowy Targ - miasto przyjazne mieszkańcom.

10.20 Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Wojciecha Kozaka

10.30 Możliwości dofinansowania zadań związanych z ochroną powietrza przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. - Prezes WFOŚiGW w Krakowie Małgorzata Mrugała

10.40 Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków. – prof. dr hab. Wojciech Nowak

11.00 Ogrzewanie miasta Nowy Targ - przedstawienie działalności i zamierzeń MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Andrzej Temecki

11.15 Ciepło geotermalne - szanse i możliwości do Podhala. - Geotermia Podhalańska SA - Prezes Zarządu Czesław Ślimak

11.30 Potencjalne możliwości wykorzystania OZE na przykładzie ZEW Niedzica SA. - Józef Wójcik - ZEW Niedzica SA

11.45 Przerwa na kawę

12.05 Działania proekologiczne podejmowane przez Starostwo Nowotarskie. – Ewa Miśkowiec, Starostwo Nowotarskie

Kompleksowa termomodernizacja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE. – dyrektor PSZS Marek Wierzba

12.25 Transport w mieście stan obecny oraz zamierzenia MZK Nowy Targ. – dyrektor Krzysztof Antos

Wykorzystanie zielonego bezemisyjnego źródła energii w roli elementu szkieletu proekologicznego miejskiego transportu elektrycznego. – Jarosław Kowaszkiewicz - firma Conrol Process SA

12.45 Edukacja ekologiczna jako sposób propagowania wiedzy oraz kształtowania zachowań. - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica - Ryszard Gruszka

13.05 Gospodarka odpadami na terenie Powiatu Nowotarskiego. – dyrektor Stanisław Nowak - firma IB Sp. z o.o.

13.20 Dyskusja i podsumowanie.

źródło: materiał prasowy

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl