Rozmaitości
Sobota, 19 listopada 2011 15:02

Konferencja naukowo - edukacyjna

NOWY TARG. W czwartek 24 listopada br. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury zorganizowana zostanie konferencja naukowo - edukacyjna pt. „Dziedzictwo Polskiej Policji Państwowej Województwa Krakowskiego 1919-1939 oraz tragizm Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa Dystryktu Krakowskiego 1939-1945”.
- Jest to forma realizacji współczesnej edukacji historycznej poprzez aktywne poznawanie przeszłości za pomocą szerokiego przekazu tak słownego, jak i obrazowego, ukierunkowanego na zrozumienie historii Polskiej Policji w kategoriach związku przyczynowo – skutkowego. Ocena przeszłości jest w tym procesie dojrzałą refleksją, sformułowaną w oparciu o rzetelną wiedzę, zdobywaną wielowymiarowo oraz interdyscyplinarnie - wyjaśnia Krzysztof Musielak.

Przedsięwzięcie skierowane jest do szerokiego odbiorcy ze szczególnym uwzględnieniem grupy osób w wieku 15-35 lat, i ma ono nie tylko popularyzować historię ale także przekazywać rzetelną wiedzę dotyczącą powstania i funkcjonowania Polskiej Policji Państwowej Województwa Krakowskiego w latach 1919-1939 oraz Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa Dystryktu Krakowskiego w latach 1939-1945 posługując się przy tym nowoczesną edukacją historyczną.

Istotnym elementem jest ukazanie martyrologii Polskich Policjantów w całym okresie II-giej wojny światowej poprzez cykl imprez widowiskowo - kulturalnych, jak widowiska, odczyty czy wystawy tematyczne, w tym poprzez: premierowe wystawienie Etiudy patriotyczno – edukacyjnej „Miednoje 1940”, otwarcie wystawy „Miednoje 1940”, prezentację umundurowania i wyposażenia Polskiej Policji Państwowej i Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, wystawę pamiątek i dokumentów dotyczących w/w formacji, projekt wspólnych patroli policjantów w mundurach historycznych i współczesnych promujących konferencję naukową oraz właśnie konferencję Naukową pt. „Dziedzictwo Polskiej Policji Państwowej Województwa Krakowskiego 1919-1939 oraz Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa Dystryktu Krakowskiego 1939-1945”.

Organizatorami konferencji jest Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu oraz Koło Terenowe nr 2 w Nowym Targu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

Honorowy Patronat nad Konferencją objął Małopolski Komendant Policji - nadinsp. Andrzej Rokita, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu – prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz oraz Starosta Powiatu Nowotarskiego – Krzysztof Faber wraz z Burmistrzem Miasta Nowy Targ – Markiem Fryźlewiczem.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Konferencji wszystkich zainteresowanych tą tematyką mieszkańców nie tylko Nowego Targu, ale całego Podhala czy Małopolski.

opr. s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl