Rozmaitości
Niedziela, 23 listopada 2014 12:40

Konferencja Tatrzańska 4 – 6 grudnia

ZAKOPANE. Podczas Konferencji tatrzańskiej w górskim kurorcie, Zakopanem spotkają się twórcy i teoretycy sztuki. Swoje prace, dyskusje i prezentacje poświęcą awangardowej tradycji miejsca, artystom z nim związanym, a także mitologii miasta i otaczającej go natury.
Nawiązując do historii zakopiańskiej kolonii artystycznej - grupy pisarzy i artystów, dla których u schyłku dziewiętnastego wieku Zakopane stało się centrum intelektualnej debaty i źródłem inspiracji, Konferencja stawia pytanie o jego twórczy potencjał.

Punktem wyjścia dla rozważań jest twórczość rzeźbiarza, Władysława Hasiora (1928 – 1999). Przez całe życie związany z Zakopanem, był on jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów powojennej Polski. Charyzmatyczny autor pomników, rzeźb, assamblaży, performensów i scenografi, podróżując i czerpiąc z zagranicznych doświadczeń, w swej sztuce pozostawał zawsze bliski tatrzańskiej kulturze materialnej, obrzędowości i symbolice. Niedawny remont autorskiej galerii artysty i związane z nim prace nad jego archiwum zaowocowały nowymi badaniami nad jego twórczością i działalnością edukacyjną. Stąd, ważnym elementem konferencji jest sympozjum poświęcone Tatrom, Zakopanemu i Hasiorowi. Składające się na nie wystąpienia ukazują miasto i jego historię z perspektywy sztuki, literatury, antropologii i polityki. Traktują Zakopane jako intelektualny konstrukt, idylliczną utopię, miejsce wymyślone. Idąc tym tropem część sympozjum koncentruje się na praktyce Hasiora widzianej w świetle lokalnej tradycji i obyczajowości oraz na figurze samego artysty, niezwykle świadomie kształtującego swój publiczny wizerunek. Pozostałe prezentacje ujmują jego twórczość w szerszym artystycznym kontekście, stawiając pytania o jej wyjątkowość i pokrewieństwo z międzynarodowymi tendencjami w sztuce, a także uwikłanie w historię i politykę. Gromadząc specjalistów z różnych dziedzin sympozjum, bardziej niż jako akademicka próba przepisania dorobku Hasiora, pomyślane zostało jako przyczynek do krytycznego spojrzenia na jego złożone dzieło.

Konferencja wyznacza dla niego szerokie pole odniesień i wątków interpretacyjnych. Jej trzon stanowi program artystyczny z udziałem międzynarodowych twórców. Prezentują oni swoje prace między innymi na wystawie „Wątłe muzy” dedykowanej zwyczajnym przedmiotom przekształcanym w niezwykle dzieła sztuki. Wystawa opowiada o wnikliwym i czujnym przyglądaniu się codziennej rzeczywistości. Współczesne i historyczne prace rozmywają granice pomiędzy tym, co pospolite, a tym, co wyjątkowe. Kwestionują też racjonalistyczny podział świata na ożywiony i nieożywiony, ukazując go przez pryzmat intuicji i wyobraźni. Nastrój wystawy determinuje specyfika jej lokalizacji – tajemnicza natura, fantastyczna mitologia miejsca i surrealistyczne wątki przewijające się w praktyce wielu związanych z nim artystów. Aneksem do niej jest pokaz wyboru slajdów z Notatnika fotograficznego Hasiora, kolekcji jego zdjęć dokumentujących kulturę wernakularną Zakopanego i okolic. Wystawie towarzyszy realizacja Marii Lobody w wysokogórskim schronisku w Dolinie Pięciu Stawów. Na Konferencję składają się również program filmowy Echa górskich krain inspirowany tatrzańską przyrodą i rytuałami, performens Miet Warlop oraz koncert współpracujących przed laty z Hasiorem muzyków z zespołu Pathman.

Uczestnicy sympozjum: David Crowley, Julita Dembowska, Anna Dezeuze, Jan Gondowicz, Łukasz Gorczyca, Dorota Jarecka, Ewa Klekot, Błażej Pindor, Slavs and Tatars, Ewa Tatar, Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Sarah Wilson, Anna Żakiewicz.

Program artystyczny:
Wystawa „Wątłe muzy”
Muzeum Tatrzańskie, Galeria Sztuki XX wieku w willii Oksza (5 grudnia 2014 – 11 stycznia 2015, wernisaż 4 grudnia)
Artyści: Caroline Achaintre, Geta Brătescu, Ewa Ciepielewska Jos de Gruyter i Harald Thys, Habima Fuchs, Walon Green, Bĕla Kolařova, Basim Magdy, Charlotte Moth, Paulina Ołowska, Erna Rosenstein

Performens: Miet Warlop, Dragging the bone (Przeciągając kość) (4 grudnia 2014, godz. 20)

Program filmowy:
Echa górskich krain: Monica Baptista, Ben Rivers, Harry Smith (kuratorka: Margarida Mendes, 5 grudnia 2014, godz. 20, Kino Sokół)

Koncert: Pathman (5 grudnia 2014, godz. 22, Dworzec Tatrzański) oraz Maria Loboda, witraż w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów.

***
Program artystyczny realizowany jest przez Open Art Projects i Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.
Sympozjum realizowane jest przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem i Stowarzyszenie Volans.
Inicjatorka projektu: Kola Śliwińska
Kuratorka: Kasia Redzisz
Koordynacja programu artystycznego: Magda Materna
Koordynacja sympozjum: Kola Śliwińska, Ewa Ciepielewska
Koordynacja ze strony Muzeum Tatrzańskiego: Julita Dembowska
***
Sympozjum realizowane jest z dotacji Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie, dofinansowane ze środków Miasta Zakopane w partnerstwie z Biurem Promocji Zakopanego. Program artystyczny dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego i Miasta Zakopane w partnerstwie z Biurem Promocji Zakopanego.
Partnerzy organizacyjni: Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, Kino Sokół, Dworzec Tatrzański
Zrealizowano przy wsparciu Instytutów Kultury Polskiej w Londynie, Sztokholmie i Paryżu
Dodatkowe wsparcie: Grand Hotel Stamary, Restauracja Mała Szwajcaria, Karpla Konsulting, Osman Djajadisastra, Future Tech Marcin Słodyczka
Patronat honorowy: Janusz Majcher - Burmistrz Miasta Zakopane
Partnerzy Open Art Projects: Polpharma, Fundacja Rodziny Staraków, SpectraArt Space, Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

źródło: materiał prasowy

Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl