Golemo
Rozmaitości
Czwartek, 5 września 2019 00:04

Kolejna karetka dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

400 tysięcy złotych – na taką kwotę Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podpisała dzisiaj umowę z dyrektorem Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu Bożeną Hudzik.
- To dofinansowanie do zakupu nowej karetki w ramach „Programu wymiany ambulansów”, dzięki któremu zostanie rozdysponowanych w sumie dwieście nowoczesnych karetek w całej Polsce – mówiła dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. - Ich zakup pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego. Budżet programu w 2019 roku wyniesie prawie 80 milionów złotych. Zakup nowoczesnych karetek pogotowia ratunkowego jest niezbędny do udzielania natychmiastowej pomocy. Zagwarantowanie bezpieczeństwa i szybkiej reakcji zespołu ratownictwa medycznego w wielu przypadkach może uratować ludzkie życie, dlatego Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, by w znacznym stopniu odświeżyć flotę karetek.

„Program wymiany ambulansów” stanowi kolejny etap reformy systemu ratownictwa medycznego, którego pierwsza faza zakończyła się 1 kwietnia 2019 r. uruchomieniem Państwowego Ratownictwa Medycznego. W zeszłym roku Ministerstwo Zdrowia zrealizowało akcję „Wspieramy SOR-y”, w ramach której przekazano do 100 oddziałów ratunkowych w całym kraju nowy sprzęt niezbędny do ratowania życia.

- Jestem wdzięczny pani minister za to wysokie dofinansowanie i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – My też nie próżnujemy. Podjęliśmy działania i zabezpieczyliśmy środki na zakup drugiej karetki. Otrzymaliśmy 100 tysięcy złotych od wojewody małopolskiego Piotra Ćwika, również poszczególne gminy dołożyły pieniądze. Dodatkowo, dzięki temu, co przekażemy z budżetu powiatu, uda się zakupić kolejną karetkę. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego.

Z obecnie realizowanego rządowego programu skorzystają mieszkańcy wszystkich województw – nowoczesne ambulanse trafią do stacji ratownictwa medycznego w całej Polsce. Kwota dofinansowania to 400 tys. zł na karetkę, co pozwoli na zakup nowoczesnych pojazdów przystosowanych do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego. Polskim pacjentom do tej pory służyły nawet kilkunastoletnie karetki. Co trzeci ambulans w Polsce ma 6 lat lub więcej. Po zakończeniu wymiany w ramach programu, średni wiek pojazdu funkcjonującego w systemie spadnie o 30 miesięcy.

To pierwsza umowa, które zostały podpisane w Małopolsce w ramach „Programu wymiany ambulansów”.

W dzisiejszym spotkaniu wzięła również udział radna wojewódzka Marta Mordarska.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Hokej UNIA JP
Najczęściej czytane
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl