WSB
Rozmaitości
Środa, 25 kwietnia 2018 19:46

Innowacyjne podejście do kształcenia studentów we współpracy z sektorem usług biznesowych

Grupa 24 studentów Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uczestniczy w pilotażowym programie edukacyjnym, którego istotą jest wykorzystanie innowacyjnego modelu współpracy pomiędzy światem biznesu, a uniwersytetem dla kształcenia studentów. Wśród nich są: Amadeusz Burek i Maria Wirchniańska.
Dzisiaj w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja prasowa dotycząca tego wydarzenia.

Nowa specjalizacja jest efektem współpracy między Wydziałem GAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a 12 firmami należącymi do Stowarzyszenia ASPIRE: Hitachi Vantara, UPM, Ecolab, Abbvie, Brown Brothers Harriman, State Street Bank, AON, Alexander Mann Solutions, IBM, IG, Amer Sports, Electrolux.

Program specjalizacji i sama formuła kształcenia nie mają odpowiednika w polskich realiach kształcenia dla biznesu, ale model ten ma jednocześnie charakter otwarty. Oba środowiska – sektor GBS i UEK dążyć będą do stopniowego włączania kolejnych partnerów, zarówno biznesowych, jak i kolejnych uczelni. Ten swoisty model open-source ma w swym założeniu być przykładem pozytywnej zmiany w polskim szkolnictwie wyższym – co istotne, zmiany zapoczątkowanej przez środowisko biznesowe.

Oferowana przez Wydział GAP UEK we współpracy z firmami GBS nowa specjalizacja składa się z 7 kursów specjalistycznych, rozłożonych na 3 semestry, a zajęcia prowadzone są w języku angielskim:
Global Business Services – Concept, Scope, Practical Implications,
The Future of Finance and Accounting,
Project Management in Transformative Organizations,
Successful Communication, Collaboration and Self-Development in Corporate World,
Technology and Development – Progressive Approach,
Evidence-Based Decision-Making Process in Business Organizations,
The Future of Banking.

W każdym semestrze studenci, podzieleni na małe grupy, uczestniczą również w specjalnym module projektowym – pod opieką mentorów z poszczególnych firm pracują nad konkretnym projektem, który pozwala im z jednej strony poznać bardzo praktycznie specyfikę funkcjonowania firmy, a z drugiej dają firmom partnerskim szczegółowe rozwiązania różnorodnych problemów.

Niezwykle istotnym aspektem realizacji tej specjalizacji jest podejście programowe i pedagogiczne, które jest wynikiem wielotygodniowej pracy wszystkich zaangażowanych firm partnerskich, działających w ramach Stowarzyszenia ASPIRE i pracowników Wydziału GAP UEK. Wszystkie kursy zostały przygotowane przez wspólne zespoły, działające pod przewodnictwem Pawła Sulińskiego z Hitachi Vantara oraz dra Krzysztofa Głuca z Wydziału GAP UEK. Również wszystkie zajęcia realizowane są z udziałem oddelegowanych pracowników z firm partnerskich.

Specjalizacja The Future of Global Business Services otwiera nowy kierunek działań Wydziału GAP – bliska współpraca z pracodawcami, którzy zaangażowani są w proces dydaktyczny, otwarcie na kształcenie studentów poza murami Uniwersytetu oraz bliskie powiązanie treści kształcenia z realiami funkcjonowania gospodarki otwierają przed studentami nowe ścieżki kariery stanowiąc jednocześnie impuls rozwojowy dla pracowników Uczelni.

Tomasz Cichocki i materiały prasowe Urzędu Miasta Krakowa i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
WSB
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Paczka
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl