Golemo
Rozmaitości
Wtorek, 4 grudnia 2018 15:55

I etap modernizacji infrastruktury technicznej w Teatrze im. J. Słowackiego

W grudniu 2017 roku Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie pozyskał znaczącą kwotę z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014‒2020 na zmodernizowanie infrastruktury technicznej Teatru w latach 2018‒2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi 22 036 038 zł. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014‒2020 to kwota 15 283 271,02 zł. Wkład własny zapewniło Województwo Małopolskie w wysokości 3 888 850 zł.
W bieżącym, 2018 roku, po przeprowadzeniu trzech przetargów wyłoniono firmy realizujące poszczególne prace w I etapie modernizacji. Prace rozpoczęły się w lipcu i trwały do pierwszych dni października.

Całkowita wartość zakupów zrealizowanych w tym okresie wyniosła 8 730 380,10 zł brutto. W ramach I etapu realizacji programu POIŚ: zakupiono sprzęt oświetleniowy na Dużą Scenę Teatru, projektory multimedialne, które będą wykorzystywane na wszystkich scenach Teatru (Duża Scena, Miniatura i Scena MOS), zainstalowano nową mechanikę sceny wraz z system sterowania tzw. sznurowni oraz zainstalowano scenę obrotową.

Zakup oświetlenia kosztował 2 184 553,80 zł brutto, zakupiono ponad 80 reflektorów oraz profesjonalny system sterowania światłem „follow/ stop”. Duża Scena wzbogaciła się także o scenę obrotową, która zostanie wykorzystana już przy najbliższej premierze, czyli „Kwiecie paproci” (6 grudnia 2018 roku). Najbardziej odczuwalną modernizacją dla pracujących w Teatrze techników sceny będzie elektryczny system sterowania tzw. sztankietami, które do tej pory były obsługiwane ręcznie.

Maszyniści wciągali i opuszczali elementy scenografii na linach, teraz obsługa tzw. sznurowni zostanie zautomatyzowana, ale dawna sznurowania – jako 125-letni zabytek – zostanie zachowana. Zakup i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny kosztował 4 034 400 zł brutto. Dla Teatru, do użytku na wszystkich scenach, a więc na Dużej Scenie, Scenie Miniatura oraz Scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki zakupiono projektory multimedialne za kwotę 2 511 426,30 zł brutto.

Ich zastosowanie będzie można ocenić m.in. 6 grudnia w czasie pokazu mappingu na budynku Teatru Słowackiego o trzech różnych godzinach: o 17:00, o 19:45 oraz o 20:30.

W II etapie prac w 2019 roku zaplanowano wymianę widowni, w tym wymianę podłogi, foteli i krzeseł w lożach. Nowe krzesła będą zaprojektowane i wykonane na podstawie projektu Jana Zawiejskiego – głównego architekta Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Wymiana krzeseł na widowni będzie też skutkować przywróceniem jej oryginalnego układu z 1893 roku.
Duża Scena Teatru zostanie dodatkowo wyposażona w mobilny system zabudowy pozwalający na wyrównanie poziomu widowni z poziomem sceny, co stworzy dodatkowe możliwości scenograficzne i pozwoli na inne wykorzystanie sceny, np. bale charytatywne etc. Do użytku, po wielu latach wyłączenia, powróci III piętro widowni, a w lożach na parterze zostaną odtworzone meble i tkaniny z okresu fin de siecle’u.

Zaplanowane jest także doposażenie Sceny Miniatura oraz zakup sprzętu akustycznego. Planowane na 2019 rok wydatki wyniosą około 11 mln złotych.

źródło: Tomasz Cichocki i materiały prasowe organizatorów

Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl