WSB
Rozmaitości
Poniedziałek, 4 kwietnia 2022 20:14

IX Memoriał strzelecki im Tadeusza Radzika

90. uczestników wzięło udział w otwartych zawodach strzeleckich zorganizowanych wczoraj dla upamiętnienia wieloletniego działacza LOK, miłośnika łowiectwa i pasjonata strzelectwa sportowego – Tadeusza Radzika. Zawody przeprowadzono dzięki wsparciu finansowemu władz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
Strzelano z karabinka pneumatycznego Henel i kulowego Toz 14. Wszystkie strzały oddawano w postawie stojącej.

Wyniki zawodów:

Karabinek pneumatyczny Henel /Kpn-10/ tarcza o skali 12, gdzie można zdobyć 120 pkt./: szkoła podstawowa klasa 1-5: I – Wiktoria Targosz 113 pkt, II – Karolina Papież 112 pkt., III – Barbara Gocek 108 pkt. Szkoła Podstawowa klasa 6-8: I – Krystyna Tokarczyk 113 pkt., II – Kinga Wawrzyniak 110 pkt., III – Janusz Sopata 110 pkt. Szkoły średnie: I – Tomasz Poręba 113 pkt., II – Bartosz Zagajski 112 pkt., III – Alan Kopiec 109 pkt.

W strzelaniu open z karabinka sportowego Toz 14 / Ksp-10/ najlepsze wyniki osiągnęli: Kobiety: I – Katarzyna Kasperska 89 pkt., II – Kinga Wawrzyniak 86 pkt., III – Anna Kasperska 85 pkt. Mężczyźni: I – Tomasz Poręba 100 pkt, II – Sylwester Michalik 97 pkt., III – Jakub Studziński 92 pkt.

Organizatorzy strzelali w oddzielnej konkurencji a najlepsze wyniki osiągnęli: I – Krzysztof Gozdecki 96 pkt., II – Marcin Ogórek 95 pkt., III – Ireneusz Bałuszyński 94 pkt.

Nagrody, dyplomy dla najlepszych uczestników ufundowali: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Wojciech, Krzysztof i Katarzyna Fałowscy a także Kazimierz Baran.

Puchary i medale wręczali: kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Ryszard Wąsowicz, Wojciech Fałowski, Grzegorz Fecko, Kazimierz Baran, Józef Fiut i Prezes ZP LOK Stanisław Słaby.

Zawody sędziowali sędziowie PZSS i instruktorzy LOK: Ł. Bugajski, B. Frączek, B.i K. Gozdecki, M. Ogórek, R. Tomasik, J. Fiut, S. Słaby, W. Fałowski, K. Wróbel i I. Bałuszyński.


Maria Olszowska
WSB
Reklama
komentarze
Partnerzy malopolskaonline.pl