Rozmaitości
Niedziela, 2 października 2016 23:06

Gaudeamus na UJ. Rozpoczęto 653. rok akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim

KRAKÓW. W auli Auditorium Maximum UJ zainaugurowano rok akademicki 2016/2017. Uroczystość odbyła się miesiąc po objęciu funkcji przez władze uniwersytetu nowej kadencji 2016-2020. Rektor UJ prof. Wojciech Nowak dziękując za ponowny wybór na stanowisko, zapewnił, że nadrzędnymi wartościami dla władz uczelni będą nadal autonomia i apolityczność uniwersytetu.
W uroczystości wzięła udział społeczność akademicka UJ, władze wojewódzkie i samorządowe, parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, świata nauki, kultury oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Inaugurację poprzedziła msza odprawiona w kolegiacie św. Anny, po której z Collegium Maius wyruszył orszak profesorów, którzy ubrani w togi przeszli ulicami Krakowa do Auditorium Maximum UJ.

- W obecnej kadencji uniwersytet staje u progu nowych wyzwań, skupimy się więc na następujących priorytetach, którymi są: jakość i efektywność badań naukowych, jakość procesu nauczania, utrzymanie tempa realizacji inwestycji, wzrost poziomu internacjonalizacji, a także uproszczenie procedur administracyjnych – mówił w swoim przemówieniu rektor prof. Wojciech Nowak.

- Naszym celem jest, aby olbrzymi potencjał naukowy uniwersytetu, o którym świadczy duża ilość grantów badawczych, tak z Narodowego Centrum Nauki jak i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jeszcze mocniej wpisał się w Europejską Przestrzeń Badawczą - dodał.

- Polska nauka i uczelnie potrzebują spokojnych, ewolucyjnych, głęboko przedyskutowanych zmian – powiedział minister nauki Jarosław Gowin. W swoim wystąpieniu wiceminister przedstawił założenia przygotowywanej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz planowanych przez ministerstwo zmian.

Minister przypomniał, że właśnie wchodzi w życie ustawa deregulacyjna, która w znacznej mierze ogranicza uczelnianą biurokrację. Zaapelował do władz wszystkich polskich szkół wyższych o wdrażanie litery i ducha tej ustawy.

Jarosław Gowin poinformował, że zmienia się funkcja kontrolna pełniona z Polską Komisję Akredytacyjną, która w zamyśle ma być zespołem mentorów, służących radą polskim uczelniom. Przypomniał, że od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie nowy algorytm finansowy, i że w myśl jego założeń ma się opłacać kształcić mniejszą liczbę studentów na wyższym niż obecnie poziomie.

Inauguracyjny wykład zatytułowany „Nauka jako sztuka (z)rozumienia” wygłosiła dr hab. Dorota Szumska.

Więcej szczegółów raz teksty przemówień wygłoszonych podczas inauguracji znaleźć można na stronie UJ.

opr.s/

źródło: UJ w Krakowie

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl