Golemo
Rozmaitości
Niedziela, 27 października 2013 18:49

Funkcjonariusze SG odznaczeni Krzyżami Zasługi za Dzielność

Trzech funkcjonariuszy SG otrzymało z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza „Krzyże Zasługi za Dzielność”. W gronie odznaczonych znalazł się chor. SG Tomasz Bąbel z Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej.
Funkcjonariusz w kwietniu br. podjął natychmiastową akcję ratunkową wobec mężczyzny, który wpadł pod lód. Wyciągnął tonącego na brzeg, wezwał telefonicznie służby medyczne i udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy.

W uroczystości, która odbyła się Ministerstwie SW uczestniczyli: Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominik Tracz, Komendant Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG ppłk SG Waldemar Hołodniuk, Komendant Placówki SG w Rewalu ppłk SG Krzysztof Sosnowski oraz rodziny odznaczonych funkcjonariuszy i zaproszeni goście.

"Krzyże Zasługi za Dzielność" to odznaczenia nadawane funkcjonariuszom SG, policjantom, strażakom za odwagę i czyny podejmowane z narażeniem własnego życia lub zdrowia i mienia. Krzyże nadawane są przez prezydenta RP, na wniosek ministra SW. Zostały wręczone zgodnie z uroczystym ceremoniałem i najwyższymi honorami, które wyrażają szacunek wobec wartości, a także wobec samych uhonorowanych bohaterów.

opr.s/ zdj. SG, M. Krupa

źródło: Straż Graniczna

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl