WSB
Rozmaitości
Czwartek, 14 lipca 2016 19:08

Firmy z południa Polski stawiają na recykling

Czy dla przedsiębiorców z południa Polski ważny jest los odpadów? Tak. Ponad połowa chce nimi lepiej gospodarować.
Trendy o jakich można mówić na podstawie badania przeprowadzonego przez PBS na zlecenie Stena Recycling pokazują, że przedsiębiorcy przywiązują coraz większą wagę do gospodarowania odpadami w sposób odpowiedzialny. Wpływają na to rosnąca świadomość ekologiczna oraz nowe regulacje prawne.

Firmy z południa Polski zostały zapytane, czym jest odpowiedzialne gospodarowanie odpadami. Dokładnie połowa wskazała na ograniczenie ilości powstających w produkcji odpadów, a 1/3 na właściwe sortowanie. Czy jednak gospodarowanie odpadami jest dla przedsiębiorców rzeczywiście ważne? Z pewnością tak dla ponad 60 proc. firm, które powiedziały, że mają na liście swoich priorytetów podniesienie efektywności gospodarowania odpadami.

Recykling odgrywa bardzo ważną rolę w postępowaniu z odpadami, ponieważ pozwala ponownie wykorzystać zawarte w nich materiały. Dla przykładu papier można poddawać recyklingowi nawet 6-7 razy, tworzywa sztuczne 10 razy, a szkło nieograniczoną liczbę razy. Do zwiększenia poziomu recyklingu, poprzez dostosowanie wykorzystywanych w produkcji materiałów lub świadczonych usług, skłonna jest zdecydowana większość przedsiębiorstw, bo aż 80 proc. Co więcej, blisko połowa jest gotowa rozważyć poniesienie dodatkowych kosztów wyłącznie w celu jego maksymalizacji.

– Przedsiębiorcy zaczęli łączyć efektywność gospodarowania odpadami z odpowiedzialnością i obu aspektom nadają coraz większe znaczenie. Przedstawione w grudniu 2015 r. propozycje Komisji Europejskiej przewidują dalsze dążenie do wzrostu wskaźników recyklingu oraz stopniową likwidację składowisk. Większość przedsiębiorstw nie obawia się jednak rosnących względem ich wymagań. Już teraz maksymalizują wskaźnik recyklingu oraz coraz efektywniej gospodarują odpadami – mówi Piotr Bruździak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

Gospodarowanie odpadami w sposób odpowiedzialny przyczynia się do ograniczenia wykorzystania surowców naturalnych i emisji dwutlenku węgla. Rosnące wymagania wpływają na przedsiębiorstwa i choć 70 proc. firm z południa Polski (najwięcej ze wszystkich regionów Polski) nie obawia się zaostrzenia przepisów dot. gospodarowania odpadami, to jako największe wyzwanie na najbliższe lata firmy dostrzegają sprostanie nowym regulacjom prawnym i raportowanie odpadowe (45 proc. odpowiedzi). Przedsiębiorcy świadomi są wyzwań jakie przed nimi stoją.

Przedstawione wyżej trendy opierają się na badaniu zrealizowanym przez PBS na zlecenie Stena Recycling techniką CATI oraz CAWI w styczniu 2016 r. Wzięło z nim udział 113 firm z południa Polski: województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Na terenie całej Polski badanie objęło 330 firm: 280 średnich i 50 dużych. Wyniki badania dostępne są na www.stenarecycling.pl

źródło: materiał prasowy

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Parada Smoków
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl