Rozmaitości
Środa, 12 września 2012 22:03

Europejskie pogranicza w poszukiwaniu wspólnych wartości

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy na jednym z paneli dyskusyjnych rozmawiano o pograniczu, o wartościach łączących ludzi po obu stronach granicy.W ostatnich latach europejskie pogranicza stały się przedmiotem zainteresowań badaczy, którzy na ich obszarach dostrzegli wiele interesujących zjawisk i przemian, występujących obecnie w nowej formie i natężeniu.
Przynależność państw do Unii Europejskiej nadaje nowy ton współpracy na terenach pogranicznych Państw Członkowskich.

Dyskusja o europejskich pograniczach w poszukiwaniu wspólnych wartości moderowana była przez członka Zarządu Stanisława Sorysa. Jednym z panelistów był Bogusław Waksmundzki – urzędujący członek zarządu powiatu nowotarskiego, przewodniczący Transgranicznej Rady Euroregionu Tatry.

- Mowa była m.in. o tym, że rozwój obszarów pogranicza, ale paradoksalnie często ich położenie z dala od centrów administracyjnych przyczynia się do ich zapóźnień czy to natury infrastrukturalnej, czy społecznej. Bez względu jednak na te uwarunkowania oraz lokalizację w odniesieniu do centrum, regiony transgraniczne zawsze są terenami o szczególnym rysie i zachęcają do głębszego wykorzystania tkwiących w nich zróżnicowanych potencjałów.
To dzięki funduszom europejskim w ostatnich latach współpraca transgraniczna odzyskuje blask. Poprzez kontakty samorządów i organizacji pozarządowych po obu stronach Tatr, Spisza, Orawy rozwija się współpraca. Ludzie poznają się lepiej w działaniach i znikają wcześniejsze stereotypy - mówi Bogusław Waksmundzki.

Inwestycje transgraniczne powodują wzmocnienie dostępności na te tereny. To mogę ocenić na przykładzie działań inwestycyjnych powiatu nowotarskiego i wielu projektów realizowanych poprzez przez Euroregion Tatry

Moderatorem dyskusji był Stanisław Sorys – członek Zarządu Województwa Małopolskiego, a panelistamii: Jose Antonio Ruiz de Casas - Menedżer Programu (EGTC), DG Regionów, Komisja Europejska (Hiszpania), Horea Uioreanu - Rada Województwa Cluj (Rumunia), Mykhaylo Vyshyvaniuk – Przewodniczący, Iwano-Frankiwska Regionalna Administracja Państwowa (Ukraina) oraz Bogusław Waksmundzki – urzędujący członek zarządu powiatu nowotarskiego, przewodniczący Transgranicznej Rady Euroregionu Tatry.

opr. s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl