Golemo
Rozmaitości
Wtorek, 16 lipca 2019 10:09

Dyskusja o obszarze chronionego krajobrazu

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z posłami: Janem Dudą i Anną Paluch. Dyskutowano o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącej południowo-małopolskiego obszaru chronionego krajobrazu.
Południowo-małopolski obszar chronionego krajobrazu obejmuje większość gmin na terenie Powiatu Nowosądeckiego z wyłączeniem Muszyny, która znajduje się w Popradzkim Parku Krajobrazowym (te formy ochrony się nie nakładają). Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, dla każdej z form ochrony Sejmik Województwa Małopolskiego określa zakazy spośród tych wynikających z Ustawy. Istniejąca uchwała Sejmiku z 2012 roku ma teraz zostać zastąpiona nową. Zespół Parków Krajobrazowych w porozumieniu z Sejmikiem przystąpił więc do opracowania nowej uchwały w tym zakresie. Jej zapisy mają złagodzić dotychczasowe zakazy.

Podczas spotkania, w którym wziął również udział starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wójtowie stwierdzili, jest zbyt dużo form ochrony krajobrazu, co w efekcie ogranicza rozwój gmin i inwestycje. Do sierpnia tego roku będą trwały konsultacje nad nowymi zapisami, a następnie, projekty będą wysyłane do uzgodnienia do każdej z gmin.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl