Rozmaitości
Wtorek, 14 lutego 2017 21:39

Drużyna Mistrzów namawia: "Dopal dopalaczom" (konkurs)

Już od 2015 roku, z inicjatywy Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora, prowadzona jest kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem "Dopal dopalaczom. Wolni od narkotyków - kreatywni w życiu”.
Niestety mimo upływu kolejnego roku problem dopalaczy jest wciąż aktualny – tylko w 2016 roku w Małopolsce zarejestrowano 71 hospitalizacji w wyniku zatrucia dopalaczami. I mimo powtarzanych kontroli (65), zabezpieczania kolejnych opakowań z podejrzanymi substancjami (8 525), nakładania wysokich kar finansowych (370 000 zł) – nadal obrót dopalaczami trwa, przynosi zyski handlarzom, niszczy zdrowie i zagraża życiu.

W reakcji na niepokojące statystyki organizowano konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, których celem było przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniami oraz spotkań z rodzicami.W tym roku chcemy skupić się na działaniach docierających wprost do uczniów.
Wiemy, że aby trafić do młodzieży, musimy wyjść poza standardowe „pogadankowe” ramy i poszukać skutecznego sposobu zwrócenia uwagi na ryzyko stosowania substancji odurzających. Stąd pomysł nawiązania współpracy z Drużyną Mistrzów i jej liderem Bosskim Romanem, którzy jako pierwsi w swoim utworze Antydopalacze poruszył problem nudy, braku alternatyw i pomysłu na siebie, które prowadzą młodych ludzi w stronę używek.
W tym roku owocem naszych wspólnych działań jest konkurs #ANTYDOPALACZE kierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Ideą konkursu jest przede wszystkim zachęcenie młodzieży do rozwijania pasji, poszukiwania własnej ścieżki, podejmowania wyzwań, wspólnego działania. Chcemy uniknąć stereotypowej „walki z dopalaczami” polegającej na straszeniu konsekwencjami wynikającymi z ich zażywania. Tym razem skupimy się na promowaniu alternatywy jaką jest „sport, muzyka, pasja” poprzez wykorzystanie naturalnej kreatywności młodych ludzi i ich zamiłowania do rywalizacji.

Konkurs ruszył 13 lutego 2017. Zadaniem uczestników jest napisanie tekstu i nagranie kontynuacji utworu, którego pierwszą zwrotkę przygotował lider Drużyny Mistrzów – Bosski Roman (szczegóły na stronie http://www.druzynamistrzow.com/artykuly/Konkurs-Antydopalacze). Zgłoszenia można przesyłać do 17 kwietnia 2017 r.

Nagrodą będzie nagranie zwycięskiego utworu i profesjonalnego wideoklipu z Bosskim Romanem. Dla szkoły, do której uczęszcza zwycięzca zorganizowane zostaną interaktywne warsztaty motywacyjno-sportowo-profilaktyczne z udziałem psychologa, muzyka i sportowca.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://www.druzynamistrzow.com/artykuly/Konkurs-Antydopalacze i www.wsse.krakow.pl

źródło: mat. prasowy

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl