Rozmaitości
Piątek, 4 października 2019 14:41

Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii

W Nowej Hucie powstaje Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii. 
W dawnym, nieczynnym skrzydle Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 na osiedlu Szkolnym 26 zostanie otwarty nowoczesny ośrodek rozwoju sztuki współczesnej i relacji międzyludzkich.
2200 m2 przestrzeni kreatywnej dla Nowej Huty i Krakowa

Współdziałanie, wymiana i wspólnota – miejsce współpracy środowisk twórczych i mieszkańców Krakowa. W obiekcie znajdą się m.in. pracownie technik artystycznych, wielofunkcyjna sala edukacyjna, galeria prezentacji i zaplecze dla rezydujących artystów. Prace nad inwestycją już się rozpoczęły i potrwają do końca 2020 roku, planowane otwarcie w pierwszym kwartale 2021 roku. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Gminy Miejskiej Kraków i wyniesie ponad 22 mln złotych.

Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii to kolejny pionierski projekt Małgorzaty Szydłowskiej i Bartosza Szydłowskiego, dla których najważniejszą funkcją miejsc kulturotwórczych jest budowanie kapitału społecznego w oparciu o wspólne działanie, dialog, poszerzanie pola identyfikacji, w duchu wzajemnego rozumienia i tolerancji.

Wspólnota mieszkańców i artystów

Niesłabnącą popularnością cieszy się organizowany nad Zalewem Nowohuckim Bulwar[t] Sztuki – wakacyjna strefa aktywności teatru. Cztery edycje Bulwar[t]u zgromadziły 33 000 uczestników i ponad 300 artystów. Dom Utopii, którego otwarcie zaplanowano na początek 2021 roku, pozwoli na szeroką współpracę teatru z mieszkańcami nie tylko w miesiącach letnich, ale przez cały rok. Warsztaty twórcze, pokazy, społeczny uniwersytet, lokalne debaty – tych aktywności dla młodzieży i osób dorosłych możemy się spodziewać w nowym miejscu. Wielofunkcyjny budynek zapewni teatrowi bazę warsztatową, wystawienniczą i rezydencyjną.


Chcemy wykorzystać potencjał i wieloletnie doświadczenie Teatru Łaźnia Nowa, aby zbudować przestrzeń przyjazną wielu odbiorcom, stworzyć miejsce lokalnego dialogu i nauki współdziałania. Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii będzie żył i promieniował ideami zaufania i otwartości, czyli tym, czego tak bardzo brakuje w naszym społeczeństwie – mówi Małgorzata Szydłowska, kierownik projektu Dom Utopii i wicedyrektor Teatru Łaźnia Nowa.

We współpracę teatr zamierza zaangażować wybitne osobowości świata kultury, artystów reprezentujących różne dyscypliny sztuki, osoby o uznanym dorobku twórczym. Dziesięć pracowni zlokalizowanych w budynku posłuży za zaplecze dla międzynarodowego programu rezydencji artystycznych. Goście Domu Utopii zostaną zaproszeni do pracy nad projektami w dialogu z przestrzenią Nowej Huty i jej mieszkańcami. Międzynarodowy program to szansa na wymianę doświadczeń w gronie artystów z różnych stron świata, a dla Nowej Huty – promocja dzielnicy za granicą.

Rewitalizowana Nowa Huta

To właśnie Nowej Huta, jej tożsamość, bogate dzieje i pustoszejące dziś przestrzenie dały impuls do powołania przez teatr nowej strefy kreatywnej. Inwestycja mieści się na osiedlu Szkolnym 26, na tyłach Teatru Łaźnia Nowa i Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2. Powstaje w miejscu tzw. Nowego Skrzydła – opuszczonej części kompleksu szkolnego, z którego wywodzi się także budynek Łaźni (miejsce dawnych warsztatów zawodowych). Teatr nabył prawa do użytkowania skrzydła we wrześniu 2014 roku, by zapobiec jego dalszej degradacji. W przestrzeni odbyły się projekty artystyczne, m.in. instalacja „Szkoła utopii” Marka Chlandy i Marcina Chlandy oraz spektakl „Ostatnie zwierzęta” w reżyserii Magdy Szpecht. Dzięki modernizacji budynek powiększy przestrzeń użytkową Teatru Łaźnia Nowa o blisko 2200 m2.

Budynek inspirowany historią dzielnicy

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny budynek odznaczający się zwartą w formie bryłą. Projekt przebudowy, opracowany przez Marka Dormusa z Atelier Dormus, wpisuje się w tkankę architektoniczną Nowej Huty i nawiązuje do jej zabudowy (materiał: corten). Aranżacja wnętrz została zainspirowana historią i codziennością dzielnicy, ważną rolę odegrały w niej także motywy ikonograficzne zaczerpnięte ze zdjęć związanych z Nową Hutą fotografów. Budynek wdraża rozwiązania energooszczędne i zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu tego roku. Obejmują przebudowę i docieplenie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, c.o., wentylacji, klimatyzacji), przebudowę przyłącza kanalizacji oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Teatr zakupi też wyposażenie i sprzęty niezbędne do aranżacji i działalności Domu Utopii – Międzynarodowego Domu Utopii. Inauguracja programu nastąpi w pierwszym kwartale 2021 roku.

15 lat Łaźni w Nowej Hucie

Teatr Łaźnia Nowa to instytucja miejska z siedzibą w sercu nowohuckiego osiedla Szkolnego. Powołana do życia 15 lat temu, do dziś czerpie z Nowej Huty to, co w niej najlepsze – szczerość i pracowitość, otwartość i zaufanie – mając również w pamięci trudną historię dzielnicy i niełatwą teraźniejszość jej mieszkańców. Teatr zrealizował dotychczas 82 premiery i 2635 wydarzeń artystycznych, w których udział wzięło ponad 600 tys. widzów.

Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii realizowana jest w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 13 150 134,42 zł. Planowany koszt realizacji zadania: 22 230 511,72 zł, w tym 9 080 377,30 zł ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Planowane zakończenie projektu: grudzień 2020

mat. prasowe

Partnerzy projektu:

Aga-Bauservice Sp. z o.o. – Generalny wykonawca robót budowlanych
Atelier Dormus – Marek Dormus Architekt – Projekt budowlany
BUK Invest Sp. z o.o. – Podmiot zarządzający
Marcin Marzec Instal-Tech – Projekty wykonawcze
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji PROBADEX – KRAKÓW – Inwestor zastępczy
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl