Rozmaitości
Poniedziałek, 22 września 2014 21:47

Centralne Obchody Światowego Dnia Serca w Zakopanem

W niedzielę 28 września na Placu Niepodległości w Zakopanem odbędą się Centralne Obchody Światowego Dnia Serca organizowane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie oraz Urząd Miasta Zakopane.
Hasło obchodów to "Pamiętaj o sercu, miej serce dla serca, zawalcz o swoje serce".

Program imprezy:

godz.: 9:30
Otwarcie Uroczystości Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca.
Obok estrady rozpoczyna się koncert Kapeli Góralskiej z Zakopanego
Prowadzący (Mieczysław Czuma, Leszek Mazan) zapraszają do gromadzenia się wokół estrady.

godz.: 9:40
Sygnał dźwiękowy (fanfary) Kapeli Góralskiej z Zakopanego
Krótkie powitanie wszystkich zaproszonych Gości przez:
Pana Janusza Majchera – Burmistrza Zakopanego członków Komitetu Organizacyjnego uroczystości:
Prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Kalarusa – Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prof. UJ, dr hab. n. med. Magdalenę Kostkiewicz – Przewodniczącą Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Sadowskiego – Dyrektora Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii Prof. dr. hab. n. med. Piotra Podolca – Kierownika Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii
Prof. UJ, dr hab. n. med. Marię Olszowską – Członka Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus zaprasza wszystkich obecnych na spacer ulicami Zakopanego: Plac Niepodległości, Stanisława Staszica, Krupówki, Generała Galicy, Plac Niepodległości - dla – jak kiedyś mówiono – „poratowania zdrowia”; na czele kolumny uczestników spaceru - Kapela Góralska z Zakopanego

godz.: 9:50 – 10:10
Kapela Góralska z Zakopanego gra melodie odpowiednie do charakteru spaceru. Za orkiestrą idą lekarze, goście, pacjenci, dzieci, młodzież (prowadzący podkreślają, że uczestnictwo w przechadzce jest warunkiem pozyskania w tym dniu sympatii lekarzy).

godz.: 10:10
Sygnał dźwiękowy (fanfary) Kapeli Góralskiej z Zakopanego.
Na scenę zostają poproszeni wszyscy zaproszeni Goście:
Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Członkowie Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Kierownicy Klinik Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Członkowie Rady Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Wybitni polscy Kardiolodzy i Kardiochirurdzy oraz Eksperci z innych dziedzin medycyny,

Prowadzący przedstawiają Gości
Prowadzący informują o programie uroczystości i oddają głos członkom Komitetu Organizacyjnego:
Wystąpienia:
Prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Kalarusa – Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prof. UJ, dr hab. n. med. Magdaleny Kostkiewicz – Przewodniczącej Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Sadowskiego – Dyrektora Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii
Prof. dr. hab. n. med. Piotra Podolca – Kierownika Kliniki Chorób Serca
i Naczyń Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii
Prof. UJ, dr hab. n. med. Marii Olszowskiej – Członka Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
którzy informują o idei Światowego Dnia Serca

Wystąpienie Pana Janusza Majchera - Burmistrza Zakopanego, który oddaje Zakopane „do dyspozycji kardiologicznej” Prof. dr. hab. n. med. Zbigniewowi Kalarusowi oraz pozostałym organizatorom uroczystości.

godz.: 10:25
Rozmowa 1 – Prowadzący proszą na scenę:
Osoby reprezentujące Władze Samorządowe
Rozmowa z Prowadzącymi.
Mierzenie ciśnienia i tętna.

godz.: 10:45
Rozmowa 2 – Prowadzący proszą na scenę:
Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego
Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Osoby reprezentujące Okręgową Radę Lekarską w Krakowie oraz
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
Rozmowa z Prowadzącymi.
Mierzenie ciśnienia i tętna.

Prowadzący informują o rozpoczęciu działalności wszystkich namiotów prowadzących badania i udzielających porad. Zachęcają równocześnie wszystkich obecnych na Placu Niepodległości by przed udaniem się do lekarza, ew. przed niedzielnym obiadem udawali się na spacer. Każdy pacjent otrzymuje w namiocie od lekarza okazjonalny Certyfikat z poleceniem ustawienia go w domu na widocznym miejscu. Na stoliku w widocznym miejscu - przed estradą, wyłożona zostaje Księga zatytułowana: Ostatni Dymek, w której składający swój podpis uczestnicy zgromadzenia deklarują publicznie rzucenie palenia (w myśl haseł imprezy – Pamiętaj o Sercu, Miej Serce dla Serca oraz Zawalcz o swoje Serce).

Na estradzie ustawiona zostaje waga, na którą w ciągu całej imprezy zapraszani są wszyscy ci, którzy deklarują ilość zrzuconych do przyszłego roku kilogramów nadwagi i wpisują swoje nazwiska do Księgi zatytułowanej: Motylem będę!
Nazwiska osób deklarujących porzucenie palenia i zrzucenie nadmiernych kilogramów, zostaną opublikowane w którymś z lokalnych/krakowskich tytułów prasowych wkrótce po Światowym Dniu Serca.

Pan Janusz Majcher – Burmistrz Zakopanego gorąco namawia wszystkich zebranych do umieszczenia swoich nazwisk w obu księgach.

godz.: 11:10
Występ Zespołu TURLIKI z Zakopanego
Podziękowanie organizatorów, upominki od Sponsorów.

godz.: 11:30
Rozmowa 3 – Prowadzący proszą na scenę Głównych Partnerów i Sponsorów Uroczystości Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca w Zakopanem;
zaproszenie do namiotów/poradni zorganizowanych przez Partnerów i Sponsorów uroczystości.

godz.: 11:45
Rozmowa 4
Objawy zawału serca – co to są ostre zespoły wieńcowe,
kardiologia inwazyjna

Zaproszeni Eksperci:
Prof. Andrzej Bochenek
Prof. Jacek S. Dubiel
Prof. Krzysztof Żmudka
Prof. Piotr Pieniążek
Prof. Tadeusz Przewłocki
Prof. Dariusz Dudek
Prof. Jacek Legutko
Dr hab. Tomasz Rakowski
Dr Wojciech Zajdel

Ogólnopolska akcja profilaktyczno-edukacyjna „Servier dla Serca”: Mamo, Tato, dbajmy o serce. Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u dzieci (dwunasta edycja kampanii) pod patronatem Polskiego Forum Profilaktyki
Koordynator: prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

godz.: 12:00
Konkurs Polpharma

godz.: 12:10
Występ Anny Szałapak
Akompaniament: Jacek Bylica
Podziękowanie organizatorów, upominki od Sponsorów.

godz.: 12:20
Występ Mieczysława Święcickiego
Podziękowanie organizatorów, upominki od Sponsorów.

godz.: 12:30
Rozmowa 5
Nadciśnienie tętnicze
Zaproszeni Eksperci:
Prof. Danuta Czarnecka
Prof. Leszek Bryniarski
Prof. Kalina Kawecka-Jaszcz
Dr hab. Marek Klocek
Dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

Sport i aktywność fizyczna
Zaproszeni Eksperci:
Prof. Wojciech Drygas
Prof. Ryszard Piotrowicz
Dr Monika Komar

godz.: 12:45
Występ Andrzeja Sikorowskiego z Zespołem Pod Budą Podziękowanie organizatorów, upominki od Sponsorów.

godz.: 13:10
Rozmowa 6
Choroby serca u dzieci i dorosłych – kardiolog & kardiochirurg
(wady wrodzone i nabyte)

Zaproszeni Eksperci:
Dr Lidia Tomkiewicz-Pająk
Dr Jacek Pająk
Prof. Andrzej Rudziński
Prof. Janusz Skalski
Prof. Lesław Szydłowski
Prof. Jerzy Sadowski
Dr hab. Bogusław Kapelak
Dr hab. Roman Pfitzner
Dr hab. Piotr Przybyłowski
Dr hab. Karol Wierzbicki

Na scenie członkowie Stowarzyszenia Osób Po Przeszczepie Serca oraz
Stowarzyszenia Operowanych na Serce (SONS)

po rozmowie – występ Zespołu ZORNICA z Zakopanego
Podziękowanie organizatorów, upominki od Sponsorów.

godz.: 13:40
Rozmowa 7
Choroby rzadkie układu krążenia (w tym: nadciśnienie płucne)
Zaproszeni Eksperci:
Prof. Adam Torbicki
Prof. Piotr Pruszczyk
Prof. Piotr Podolec
Dr Anna Prokop-Staszecka
Dr hab. Grzegorz Kopeć

godz.: 13:50
Występ Zespołu Andrusy
Podziękowanie organizatorów, upominki od sponsorów.

godz.: 14:10
Rozmowa 8
Elektrokardiologia
Zaproszeni Eksperci:
Prof. Zbigniew Kalarus
Dr hab. Przemysław Mitkowski
Prof. Jacek Lelakowski
Dr hab. Barbara Małecka

Występ Zespołu REGLE z Zakopanego
Podziękowanie organizatorów, upominki od sponsorów.

godz.: 14:40
Rozmowa 9
Nieinwazyjne metody diagnostyczne w kardiologii
Zaproszeni Eksperci:
Prof. Zbigniew Gąsior
Prof. Edyta Płońska-Gościniak
Prof. Bożena Sobkowicz
Prof. Magdalena Kostkiewicz

godz.: 14:50
Konkurs ASA
Podziękowanie organizatorów, upominki od Sponsorów.

godz.: 15:00
Rozmowa 10
Niewydolność serca
Zaproszeni Eksperci:
Prof. Andrzej Budaj
Prof. Jadwiga Nessler
Dr hab. Grzegorz Gajos

godz.: 15:10
Występ chóru z Ukrainy
Podziękowanie organizatorów, upominki od Sponsorów.

godz.: 15:30
Rozmowa 11
Pierwsza pomoc: reanimacja i resuscytacja
Zaproszeni Eksperci:
Prof. Janusz Andres
Dr hab. Rafał Drwiła
Dr hab. Wojciech Płazak

Na scenie członkowie Zespołu REGLE z Zakopanego
Podziękowanie organizatorów, upominki od Sponsorów.

godz.: 16:10
Rozmowa 12
Otyłość, nadwaga, zgubne działanie „złego” cholesterolu
Zaproszeni Eksperci:
Dr hab. Ewa Konduracka
Dr hab. Marek Rajzer
Prof. Andrzej Surdacki

Cukrzyca
Zaproszeni Eksperci:
Prof. Maria Olszowska
Prof. Anetta Undas

godz.: 16:25
Występ Orkiestry Korzkiew
Podziękowanie organizatorów, upominki od Sponsorów.

godz.: 16:50
Rozmowa 13
Nikotyna – nałóg rujnujący zdrowie
Zaproszeni Eksperci:
Prof. Piotr Jankowski
Prof. Andrzej Pająk

godz.: 17:00
Koncert – Hania Malacina-Karpiel z Zespołem Holeviaters
Podziękowanie organizatorów, upominki od Sponsorów.

godz.: 17:30
Podsumowanie Uroczystości Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca w Zakopanem
Informacja o ilości wykonanych badań
Podziękowania (dla gości, sponsorów, organizatorów)
godz.: 17:50
Koncert - Hania Rybka z Zespołem
Podziękowanie organizatorów, upominki od Sponsorów

godz.: 18:30
Zakończenie imprezy

Źródło: materiały prasowe
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl