WSB
Rozmaitości
Wtorek, 30 lipca 2019 14:00

Będzie przetarg na remont mostu w Wojnarowej

Blisko pół miliona złotych przeznaczył Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na remont mostu w Wojnarowej i Wilczyskach. Most znajduje się na granicy powiatów: nowosądeckiego i gorlickiego. Dlatego władze Powiatu Gorlickiego również przeznaczyły na ten cel środki finansowe (blisko 200 tys. zł).
Jak się okazało po otwarciu ofert w przetargu, zabezpieczone środki finansowe okazały się zbyt małe.

- Istniejący obiekt wybudowany kilkadziesiąt lat temu jest już mocno wyeksploatowany, co szczególnie widać na jezdni i chodnikach – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. - Dlatego zdecydowaliśmy się na kompleksowy remont obiektu. Prace miały obejmować nie tylko nawierzchnię jezdni na moście, ale również warstwy izolacyjne, drenaże, chodniki, gzymsy i barieroporęcze. Termin realizacji robót zaplanowano na okres wakacji, kiedy z mostu nie korzystają przewoźnicy dowożący uczniów z terenu gminy Korzenna do szkół średnich w Bobowej oraz Grybowie. Niestety wszyscy oferenci w przeprowadzonym przetargu zaproponowali ceny znacznie przekraczające zaplanowany budżet inwestycji.

Dlatego koniecznym było unieważnienie postępowania. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej zdecydowano się na ograniczenie zakresu prac i zmiany technologii wykonania niektórych elementów remontu, aby z jednej strony zmieścić się w zaplanowanych środkach finansowych, ale z drugiej zapewnić bezpieczeństwo dla użytkowników - kierowców oraz pieszych.

- W najbliższych dniach zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Jeżeli tym razem ceny ofert zmieszczą się w budżecie inwestycji, to za dwa, trzy miesiące powinniśmy korzystać z wyremontowanego obiektu – dodaje starosta Marek Kwiatkowski. - Niestety na czas remontu obiekt będzie prawdopodobnie zamknięty dla ruchu pojazdów - zapewnione będzie jedynie przejście dla pieszych.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl