Rozmaitości
Wtorek, 7 czerwca 2016 09:39

Ars Veritas Vitae 2016 (zdjęcia)

Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych (MFTA) we współpracy z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku zorganizowała Galę Charytatywną „Ars Veritas Vitae 2016”.
Gala ta była jednocześnie wydarzeniem jubileuszowym, gdyż zbiega się z 5-leciem MFTA oraz 10-leciem Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Konserwatorium Tańca im. Anny Hełbickiej.

Realizacja Gali Charytatywnej „Ars Veritas Vitae 2016” ma na celu integrację środowiska dojrzałych artystów z utalentowanymi artystycznie dziećmi i młodzieżą, rozwój aktywności artystycznej oraz wspieranie i promowanie talentów dzieci i młodzieży w zakresie sztuk scenicznych. Udział w Gali umożliwia uczestnikom debiut na jednej z najbardziej prestiżowych scen teatralnych w Polsce - w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Celem projektu jest promowanie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci młodzieży, edukacja kulturalna w zakresie sztuk scenicznych oraz teatru wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również poszerzenie oferty kulturalnej miasta Krakowa o wydarzenia związane ze sztukami scenicznymi, w tym tańcem klasycznym i teatrem. Celem projektu jest również wsparcie, rozbudowa i wzrost znaczenia sektora organizacji pozarządowych w Krakowie oraz wypracowanie i promowanie pozytywnych praktyk w zakresie działalności kulturalnej w sektorze non-profit.

Głównym wydarzeniem projektu była uroczysta Gala Charytatywna. Podczas wydarzenia, realizowanego dla i z udziałem dzieci i młodzieży na tej prestiżowej scenie zaprezentowali się uczestnicy programów Fundacji, w tym Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca „Konserwatorium Tańca” oraz Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego w Krakowie, którzy zaprezentowali adaptację baletu „Dziadek do orzechów” autorstwa Anny Hełbickiej oraz fragment musicalu „Słowik” autorstwa Romany Kastner-Sieraczyńskiej.

Pokazowi towarzyszyły gościnne występy zaproszonych artystów: tancerzy, aktorów i muzyków z Polski i z zagranicy.

Wydarzenie miało charakter charytatywny, a dochód z jego realizacji i sprzedaży biletów przekazany zostanie na rzecz krakowskich organizacji pozarządowych pożytku publicznego, których misją jest niesienie pomocy dzieciom.

opr. i zdj. Tomasz Cichocki

źródło: mat. promocyjne MFTA

Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl