Rozmaitości
Środa, 28 marca 2018 18:10

„Misja Miasto” – relacja z konferencji

W Muzeum Inżynierii Miejskiej odbyła się konferencja „Misja Miasto”. Organizatorem spotkania był Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Inicjatywa miała na celu wymianę doświadczeń i wiedzy na temat zarządzania infrastrukturą drogową oraz organizacją transportu.
Była to druga edycja wydarzenia, w czasie którego koncentrowano się również na wyzwaniach jakimi są: realizacja misji zmierzającej do podniesienia komfortu życia mieszkańców, przy utrzymywaniu dobrego wizerunku jednostki miejskiej i szacunku wobec jej pracowników.

W trakcie konferencji starano się odpowiedzieć na pytanie: jak powinna wyglądać prawidłowa komunikacja jednostek z mieszkańcami. Nieoceniony w tej kwestii był panel dyskusyjny „W jaki sposób przygotować zespół pracowników do codziennej komunikacji z mieszkańcami”, podczas którego wspólnie przewoźnicy oraz jednostki wymieniały się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Niezwykle cenne informacje zostały przekazane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, który prezentował „Wizję zero – jako narzędzie do promocji miasta”.

Firma ZW Renoma zaprezentowała natomiast pozytywne doświadczenia związane z wprowadzeniem w Krakowie umundurowanych kontrolerów biletów. Mobilis z kolei opowiedział o swoich obserwacjach z perspektywy prywatnego przewoźnika autobusowego.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami w zakresie wzmacniania wizerunku służby pracowników komunalnych dla skutecznego funkcjonowania miasta, jak również poznania długofalowych efektów kampanii wizerunkowej, dotyczącej strefy płatnego parkowania w Warszawie (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie). Zaprezentowano także modelowe zasady zarządzania, dostosowane do wzrastających potrzeb mieszkańców, zwłaszcza w kontekście komfortowego i szybkiego podróżowania w obrębie dużych aglomeracji. Istotnym elementem było tu podkreślenie roli alternatywnych środków transportu, takich np. jak rowery, które cieszą się coraz większą popularnością. Właśnie o promowaniu mobilności aktywnej mówił Marcin Wójcik z Działu ds. Mobilności Aktywnej ZIKiT.

Olivier Schneider, Członek Francuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaprezentował w jaki sposób we Francji komunikowane są wszelkie zmiany dotyczące organizacji ruchu, a szczególnie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Łukasz Franek, Dyrektor ds. Transportu ZIKiT przedstawił jak reorganizacja w strefie płatnego parkowania wpłynęła na pieszych w mieście.

W trakcie konferencji niezwykle cenne było to, że uczestnicy mieli okazję do zapoznania się ze studiami przypadków nie tylko z Polski, ale również zza granicy. Dzięki temu można było przekonać się jak skutecznie, korzystając z nowoczesnych narzędzi i metod, można zarządzać infrastrukturą drogową oraz komunikacją z odbiorcami. Spotkanie pokazało również jak pozytywny wpływ na wspólny dialog ma kierowanie akcji wizerunkowych i edukacyjnych do mieszkańców – powiedział Andrzej Mikołajewski, Dyrektor Naczelny ZIKiT.

Konferencja przyczyniła się do umocnienia wzajemnych kontaktów między jednostkami, tym samym do wymiany wzajemnych doświadczeń także w przyszłości.

opr.s/

źródło: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl