Rozmaitości
Czwartek, 18 stycznia 2018 15:26

1,5 miliona złotych na inicjatywy turystyczne

To pieniądze które województwo małopolskie przeznaczy w tym roku na wsparcie projektów turystycznych w naszym regionie. Będą one rozdysponowane w ramach otwartego konkursu ofert „Małopolska Gościnna”. Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku 6 lutego.
W tym roku na wsparcie mogą liczyć projekty, które wpiszą się w jeden z trzech obszarów:
- rozwój i promocja produktów turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem szlaków dziedzictwa kulturowego i turystyki religijnej;
- rozwój i promocja oferty turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem oferty turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich;
- działań z zakresu integracji środowisk turystycznych.

Do otwartego konkursu ofert mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, które wśród swoich celów statutowych mają zadania związane z turystyką i krajoznawstwem.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 6 lutego2018 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub przesłać pocztą z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z dziedziny turystyki w 2018 r. pn. „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA” na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków. Uwaga – decyduje data wpływu do urzędu!

W zeszłym roku województwo małopolskie w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” dofinansowała 43 projekty na łączną kwotę 1 722 038 zł.

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Hokej UNIA JP
Najczęściej czytane
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl