Golemo
Co, gdzie, kiedy
Wtorek, 2 kwietnia 2019 09:00

"Talenty Małopolski 2019"

Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski" adresowany jest do dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca, działających w szkołach, świetlicach, domach kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych oraz niezrzeszonych.
2 kwietnia 2019 roku o godzinie 9:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędą się eliminacje powiatowe - dla form muzycznych - XXXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2019" organizowanego przez Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach. Współorganizatorem festiwalu - organizatorem eliminacji powiatowych dla form muzycznych jest Oświęcimskie Centrum Kultury. Patronat honorowy nad festiwalem objęła "Piwnica pod Baranami" w Krakowie.

Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych (6-9 lat, 10-15 lat, 16-21 lat) dla form muzycznych i tanecznych. Festiwal odbywa się drogą kolejnych eliminacji: eliminacje powiatowe i finały wojewódzkie w Dobczycach.

Najlepsi wykonawcy wyłonieni w Oświęcimiu przez jury, które dokona oceny według ustalonych, powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych, zostaną zaproszeni do udziału w finale wojewódzkim.

Zgłoszenia do udziału w eliminacjach powiatowych - dla form muzycznych - przyjmowane będą do 22 marca 2019 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury (listownie, osobiście, mailem). Kolejność prezentacji konkursowych zostanie ogłoszona do 27 marca 2019 roku na stronie www.ock.org.pl

koordynator: Paweł Lach, (33) 842-44-61, e-mail: pawel.lach@ock.org.pl

Oryginały kart należy przedłożyć w dniu eliminacji.

UWAGA!
Podkłady muzyczne należy dostarczyć wyłącznie na nośniku CD w formacie AUDIO.

Na stronie źródłowej można znaleźć pliki do pobrania.

źródło: Oświęcim OCK

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl