Co, gdzie, kiedy
Niedziela, 10 grudnia 2017 21:29

Spotkaniestorią z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem – vice prezesem Instytutu Pamięci Narodowej

Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie zaprasza w niedzielę 10 grudnia 2017r o godz. 16.00 w ramach cyklu < Spotkań z Historią i Kulturą > DROGI DO NIEPODLEGŁEJ na spotkanie z Panem Prof. Krzysztofem Szwagrzykiem – vice prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.
Spotkanie odbędzie się w kaplicy.
oś. Bohaterów Września 33 Kraków-Mistrzejowice

Krzysztof Szwagrzyk (ur. 15 lutego 1964 w Strzegomiu) –  historyk , doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki , od 2016 wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej .
Dysertację pt. Obraz konspiracyjnych organizacji niepodległościowych działających na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956 w świetle akt sądowych byłego Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu obronił 19 czerwca 1996 w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego , uzyskując stopień naukowy doktora  nauk humanistycznych  w zakresie historii ze specjalnością historia najnowsza. W 2007 habilitował się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego . Został profesorem nadzwyczajnym  Dolnośląskiej Szkoły Wyższej . Sprawował stanowisko naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu , a także pełnomocnikiem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego . Od lipca 2016 zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz pełniącym obowiązki Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji .
Prowadzi poszukiwania osób zamordowanych w okresie stalinowskim  od 2003, kiedy to na polu 81 A Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu ekshumowano szczątki kpt. Włodzimierza Pawłowskiego. Kierował pracami ekshumacyjnymi  w Kwaterze na Łączce  na warszawskim Wojskowym Cmentarzu na Powązkach (rozpoczęte 23 lipca 2012), na Służewcu oraz Cmentarzu Bródnowskim  w Warszawie. Zespół pod jego kierunkiem prowadził prace poszukiwawcze m.in. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, w Dworzysku  w powiecie nyskim , w Białymstoku , Rzeszowie , na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku  i wielu innych miejscach. Obecnie ofiary są identyfikowane również w Polskiej Bazie Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów .
Został członkiem Kapituły Honorowej Nagrody im. Danuty Siedzikówny  „Inki”.
4 sierpnia 2016 został powołany w skład Kapituły Orderu Odrodzenia Polski .
Wybrane publikacje
Listy do Bieruta. Prośby o ułaskawienie z lat 1946-1956, Wrocław 1995.
Golgota wrocławska 1945-1956, Wrocław 1996.
Winni? Niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe (1945-1956) w świetle dokumentów sądowych, Wrocław 1999.
Jaworzno. Historia więzienia dla młodocianych więźniów politycznych 1951-1955, Warszawa-Wrocław 1999.
Zbrodnie w majestacie prawa, Warszawa 2000.
Straceni na Dolnym Śląsku 1945-1956, Wrocław-Rzeszów 2002.
Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu (1946-1955) (redakcja), Wrocław 2002.
Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków-Wrocław 2005.
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, Tom I, 1944-1956 (red. naukowa), Warszawa 2005.
Twarze wrocławskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu 1945-1990 (współredaktorzy: Tomasz Balbus, Paweł Piotrowski), Wrocław 2006.
Jaroszów. Ośrodek Pracy Więźniów – Więzienie (1950-1965), Wrocław 2006.
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, Tom III, 1975-1990 (red. naukowa), Warszawa 2008.
Kryptonim "mordercy" (sprawa ppor. Mieczysława Bujaka): studium prowokacji i terroru, Wrocław 2009.
Twarze dolnośląskiej bezpieki : obsada kierowniczych stanowisk Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945-1990. Informator personalny(współredaktorzy: Paweł Piotrowski, Wojciech Trębacz), Wrocław 2010.
Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1944-1956. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa (współredaktor: Robert Klementowski ), Wrocław 2012.
Więzienia i obozy na Dolnym Śląsku (1945-1956). Przewodnik, Wrocław 2013.
Filmografia
W 2007 był konsultantem historycznym w filmach dokumentalnych „Epitafium 169” i „Oskarżenie”. Na podstawie scenariusza pt. „Golgota wrocławska 1945-1956”, napisanego przez niego wspólnie z Piotrem Kokocińskim w 1996, powstał w 2008 spektakl telewizyjny „Golgota Wrocławska”. Był także autorem krótkometrażowego filmu dokumentalnego pt. Najwyższa niesprawiedliwość z 2006, dotyczącego uwięzienia franciszkanina o. Andrzeja Deptucha. Ponadto wystąpił w filmach dokumentalnych pt. Kwatera Ł (2013) i Dzieci Kwatery „Ł” (2014), poruszających temat prac ekshumacyjnych w tzw. Kwaterze na Łączce.
Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody
8 października 2007 został odznaczony przez Prezydent RP  Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”.
Nagroda za oryginalny polski tekst dramatyczny przyznana na Krajowym Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru TV „Dwa Teatry” 2009 za scenariusz spektaklu pt. Golgota wrocławska.
W styczniu 2010 Klub Jagielloński im. Św. Kazimierza przyznał mu wyróżnienie dla historyków zajmujących się dziejami najnowszymi w ostatnim 20-leciu.
Od 18 września 2012 laureat "Nagrody im. Jerzego Ślaskiego
We wrześniu 2013 otrzymał nagrodę „Źródło” na V Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni Niezłomni Wyklęci” w Gdyni „za pracę, która inspiruje twórców filmów dokumentalnych”.
W grudniu 2013 uhonorowany Nagrodą im. Lecha Kaczyńskiego
W grudniu 2013 otrzymał Nagrodę Człowiek Wolności tygodnika „W Sieci”.
W grudniu 2013 tygodnik „Gazeta Polska” przyznał mu tytuł „Człowieka Roku 2013.
W 2014 otrzymał nagrodę „Wacław Jędrzejewicz  History Medal” przyznaną przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
W 2015 został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne osiągnięcia w dokumentowaniu i upowszechnianiu prawdy o najnowszej historii Polski”.
29 września 2016 Sejmik Województwa Dolnośląskiego nadał prof. tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska Civi Honorario.
28 lutego 2017 odebrał tytuł „Człowieka Roku 2016 Tygodnika Solidarność”.

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl