Co, gdzie, kiedy
Niedziela, 14 lipca 2019 19:30

Kalendarium 41. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

Prologiem w Czerwonym Klasztorze (Słowacja) już 7 lipca rozpocznie się tegoroczny Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, w całości poświęcony muzyce Klasztornej.
Program:

niedziela 7 lipca, Czerwony Klasztor (Słowacja), Muzeum (dawny klasztor kartuzów), godz. 19:30  Prolog Festiwalu 
Klasztorne harmonie 
WARSAW HARMONY  Marek Niewiedział

środa 10 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19:30  Inauguracja Festiwalu 
Res plena Dei 
CAPPELLA ARTEMISIA  Candace Smith

czwartek 11 lipca, Stary Sącz, kościół sióstr klarysek, godz. 19:30 
Joseph Haydn: Siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu 
KWARTET MUSICARIUS

piątek 12 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19:30 
Kolegium jezuickie w Braniewie 
HARMONIA SACRA  Marcin Szelest

sobota 13 lipca, Stary Sącz, kościół sióstr klarysek, godz. 19:30 
Zawoalowane pragnienia 
ENSEMBLE PEREGRINA  Agnieszka Budzińska-Bennett

sobota 13 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 21:30 
Pora wytchnienia 
Marcin Szelest  Krzysztof Urbaniak

niedziela 14 lipca, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety, godz. 19:30 
Muzyka z klasztoru benedyktynek w Sandomierzu 
CAPELLA CRACOVIENSIS  Jan Tomasz Adamus


Viridarium musicum
Klasztor sióstr klarysek, duchowe centrum Starego Sącza, to miejsce emblematyczne, do którego z wielu względów warto wciąż się odwoływać. Przypomina nam o wielkiej roli ośrodków klasztornych w podtrzymaniu i rozwoju kultury chrześcijańskiej Europy; o szczególnym znaczeniu, jakie pełniły w życiu miast; o tym, że życie kontemplacyjne integralnie wiązało się z muzyką, która była częścią codziennej liturgii, ale służyła również rekreacji. W licznych punktach na mapie Europy dzięki klasztorom, utrzymującym łączność pomiędzy różnymi domami, a nierzadko i zgromadzeniami, repertuar muzyczny odległych krajów stawał się częścią lokalnej kultury, dostępnej dla wszystkich, którzy przybywali na niedzielne nabożeństwo.
Symbolicznym miejscem wielu kompleksów klasztornych jest wirydarz, ogród wewnątrz klasztornych murów. Do ogrodów chętnie porównywano dawne druki muzyczne, zawierające wybór jakby najpiękniejszych kwiatów z twórczości danego kompozytora czy środowiska. Wirydarz łączy wiele funkcji: może służyć kontemplacji poprzez podziw dla stworzenia, odpoczynkowi od codziennych zajęć, dostarczać płodów natury dla wzmocnienia ciała. „Wirydarz muzyczny” również łączy w sobie muzykę ściśle religijną, wykorzystywaną w liturgii, z muzyką służącą rekreacji lub nawet celom reprezentacyjnym.
Podczas 41. edycji Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej nawiązujemy do wszystkich tych znaczeń, które wiążą się z historyczną rolą klasztorów w kultywowaniu muzyki, zapraszając do wyimaginowanego wirydarza, w którym można zanurzyć się w refleksji lub zakosztować przyjemności. Muzyka komponowana i śpiewana przez ukryte za klauzurą włoskie zakonnice, których anielskich głosów przyjeżdżano słuchać z odległych stron; świat duchowych pragnień średniowiecznych mniszek z zachodnioeuropejskich klasztorów; zespoły instrumentów dętych, towarzyszące przy stole czeskim zakonnikom; klawiszowe rozrywki z klasztorów polskich – wszystko to składa się na bogaty obraz życia muzycznego, jakiego nie bylibyśmy na pozór skłonni wiązać z życiem kontemplacyjnym. Zaprezentujemy również bogaty i zróżnicowany repertuar muzyczny polskich ośrodków, które kilkaset lat temu utrzymywały własne zespoły, a dziś leżą na uboczu szlaków komunikacyjnych i dopiero zaczynają być przedmiotem intensywnych badań.
Wszystko to składa się na nadspodziewanie różnobarwny program festiwalowych koncertów, podczas których w wykonaniu wybitnych zespołów zagranicznych i polskich zabrzmi jak zawsze wiele współczesnych premier, przywracających nam, zagubionym w morzu technicznych nowinek, kolejne skarby naszego wspólnego dziedzictwa, którego nie wolno nam zapomnieć.

Marcin Szelest

Dyrektor Artystyczny Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl