Piątek, 14 czerwca | Imieniny: Elizy, Bazylego, Waleriana
25.10.2013 | Czytano: 103

Powiat Nowotarski najlepszy w Małopolsce w zakresie zrealizowanych inwestycji (zdjęcia)

W rankingu dotyczącym zrealizowanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w latach 2010-2012 opublikowanym na łamach dwutygodnika „Wspólnota” Powiat Nowotarski zajął I miejsce w kategorii powiatów w województwie małopolskim i 13 w skali całego kraju.

W przeprowadzonym badaniu dotyczącym samorządów wszystkich szczebli uwzględniono wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu: transportu (przede wszystkim remonty i modernizacje dróg), gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Na terenie powiatu wydatkowano w 2011 roku na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca 260,93 zł z czego aż 181 zł stanowiły środki pozyskane z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Uwzględniając, iż liczba mieszkańców powiatu w 2012 r. wyniosła ponad 188 000 osób, daje to kwotę ponad 49 milionów złotych przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne oraz ponad 35 milionów złotych pozyskanych na ten cel ze źródeł zewnętrznych.

Wśród sześciu powiatów województwa małopolskiego, które znalazły się w pierwszej czterdziestce rankingu, Powiat Nowotarski jest największą obszarowo i najbardziej zaludnioną jednostką samorządu terytorialnego. W zestawieniu region nowotarski wyprzedził powiaty: limanowski (22 miejsce), dąbrowski (28.), gorlicki (34.), suski (37.), tatrzański (39.). - To dla nas niewątpliwy powód do dumy. Niezależnie przeprowadzone badania potwierdzają, ile środków przeznacza nasz samorząd na realizację inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg, budową sal gimnastycznych, modernizacją szkół, zapewnieniem odpowiednich warunków pobytu w placówkach opiekuńczych. Jest to bardzo duży sukces Zarządu Powiatu. Należy pamiętać, iż na ten świetny wynik pracowało wiele osób zatrudnionych w starostwie i jednostkach powiatowych – zaangażowanych bezpośrednio i pośrednio w realizację zadań – dlatego też chciałbym wszystkim serdecznie pogratulować naszego wspólnego osiągnięcia i podziękować za dobrą robotę. Analizując wyniki rankingów można zauważyć, iż z roku na rok zajmujemy coraz wyższe miejsca, co potwierdza konsekwentną realizację przyjętej polityki rozwojowej regionu i stanowi dobry prognostyk na przyszłość - komentuje starosta Krzysztof Faber.

Na zdjęciach poniżej przeprowadzone inwestycje: budowa Sali Gimnastycznej w I LO im. Romera w Rabce-Zdroju, modernizacja połączenia drogowego Groń - Niedzica - Krośnica, modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych, mosty Bliźniacze w Krościenku n/Dunajcem, przebudowa drogi powiatowej K1639 Dębno – Niedzica – Granica Państwa, rozbudowa i wyposażenie CKUiP przy Zespole Szkół Technicznych w Nowym Targu, termomodernizacja Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu, termomodernizacja ZS nr 1 w Nowym Targu, termomodernizacja ZS w Jabłonce

mat. prasowe, opr.s/

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl