Poniedziałek, 22 lipca | Imieniny: Magdaleny, Bolesławy, Marii
08.06.2024 | Czytano: 272

W katedrze na Wawelu wręczono indeksy UPJPII laureatom konkursu

Siedmioro laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej, przebiegającego w tym roku pod hasłem "Jadwiga-Król”, otrzymało indeksy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W katedrze na Wawelu wręczono indeksy UPJPII laureatom konkursu
Organizowane corocznie wydarzenie – Zjazd Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej –  w tym roku ma charakter szczególny. W Krakowie trwają bowiem obchody 650-lecia urodzin świętej królowej Jadwigi. 

XVIII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej rozpoczęła w katedrze wawelskiej Msza św. pod przewodnictwem ks. dr. Pawła Barana, proboszcza parafii archikatedralnej św. Stanisława BM i św. Wacława M, który zwracając się do młodzieży licznie zgromadzonej w katedrze, szczególnie akcentował mądrość i roztropność Jadwigi – króla Polski, podkreślając, że zawsze starała się otaczać ludźmi mądrymi, uczonymi, wśród których szukała dla siebie doradców. Była kobietą „słuchającą”. Najpierw wsłuchiwała się w bicie serca swojego królestwa, a potem słuchała mądrych rad. Miała dobry kontakt ze swoimi doradcami, dworem, rycerstwem, ale rozmawiała też z ludźmi prostymi. Wszystko to pomagało jej wyciągać odpowiednie wnioski i podejmować właściwe decyzje. Ksiądz P. Baran radził młodym ludziom, by uczyli się słuchać.

Po zakończeniu Eucharystii nastąpiło rozdanie nagród w konkursach, w których, jak poinformowała Stanisława Buczek, prezes zarządu Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej, wzięli udział uczniowie ze 150 szkół z całej Polski. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategoriach szkół średnich i podstawowych otrzymali Złote, Srebrne i Brązowe Lilie Andegaweńskie.

Siedmioro laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej, przebiegającego w tym roku pod hasłem „Jadwiga- Król”, otrzymało indeksy uprawniające do podjęcia nauki na wybranych wydziałach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które wręczył zwycięzcom ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, prorektor UPJPII ds. nauki. Pogratulował wszystkim laureatom i zaznaczył, jak to jest ważne, że wydarzenie to odbywa się w tak szczególnym miejscu, jakim jest katedra wawelska, która łączy wszystkich Polaków, świadczy o historii, ale jest też spojrzeniem ku przyszłości. Życzę wszystkim, którzy sięgnęli do przeszłości, do historii naszej wielkiej królowej, która stąd rozciąga swoje oblicze nad naszym narodem, Kościołem – mówił ks. prof. T. Rozkrut – aby dalej błogosławiła, wspierała. A my nabierając od niej mądrości – tej życiowej i tej naukowej – abyśmy śmiało, z młodzieńczym entuzjazmem, z katedry na Wawelu, od św. Jadwigi, ruszyli w przyszłość swoją osobistą, rodzinną, naukową i zawodową”.

Uniwersytet Papieski św. królową Jadwigę darzy szczególną estymą zawdzięczając jej swoje początki. Uczelnia wywodzi się bowiem z utworzonego przez Królową Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Krakowskiego, dzisiejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Laureaci konkursu otrzymali także indeksy Uniwersytetu Rzeszowskiego, który w 2006 r., z okazji pięciolecia uczelni, na patronkę Uniwersytetu Rzeszowskiego wybrał właśnie św. Jadwigę Andegaweńską. 

Pierwsze miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej „Jadwiga – Król” w kategorii szkół ponadpodstawowych zdobyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Błażowej: Wiktoria Kulasa, Szymon Olszowy i Mateusz Para. 

Jak powiedziała nam po uroczystości Wiktoria – szanuje i ceni Królową oczywiście za starania czynione w kierunku odnowy Uniwersytetu Krakowskiego, ale też za to, że największą miarę przykładała do nauki i religii i jest niekwestionowanym wzorem dla młodych ludzi. Szymon i Mateusz dopowiedzieli, że święta Królowa jest im bliska nie wyłącznie z tego względu, że jest patronką szkoły, do której uczęszczają, ale wzięli udział w konkursie z ochotą, gdyż temat pokrywał się z ich zainteresowaniami. Cenią św. Jadwigę za to, że była tak bardzo otwarta dla ludzi, pomagała im, potrafiła w nich dostrzec dobro, a co niezwykle ważne – troszczyła się o rozwój nauki, ponadto potrafiła drogą dyplomatyczną rozwiązywać konflikty unikając walki zbrojnej. 

II miejsce osiągnęła Dominika Gwóźdź, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Starachowicach

III miejsce zdobyli uczniowie VI Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Bełchatowie: Filip Drygalski, Natalia Rybak i Karol Kocik.

Filip, który nie po raz pierwszy startuje w tym konkursie i w ub. roku również zdobył jego laury, mówi: „Najbardziej podziwiamy Jadwigę za to, że była Marią i Martą, że w swoim życiu potrafiła połączyć zarówno postawę czynną – potrafiła działać, odnowiła uniwersytet, zakładała szpitale, ale była także osobą kontemplacyjną, bardzo dużo się modliła, wspierała Kościół. Myślę, że w tych czasach jest to szczególnie ważne, także dla młodych ludzi, dla których powinna być wzorem do naśladowania”.

Rozdano także dyplomy i nagrody w II Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Jadwiga – Król”. Nagrody wręczał m.in. konsul generalny Węgier w Krakowie dr Tibor Gerencsér, konsulat węgierski bowiem aktywnie angażuje się w wydarzenia mające uczcić i popularyzować wśród młodych ludzi postać i dzieło św. królowej Jadwigi.
Źródło mat. prasowe

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl