Poniedziałek, 22 lipca | Imieniny: Magdaleny, Bolesławy, Marii
16.05.2024 | Czytano: 295

Poznaliśmy wiceprezydentów Krakowa

Prezydent Aleksander Miszalski przedstawił najbliższych współpracowników. Pierwszym zastępcą prezydenta został prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, lider Stowarzyszenia „Lepszy Kraków”, drugim zastępcą – Łukasz Sęk, radny miasta i przedsiębiorca, a trzecim Stanisław Kracik, były wojewoda małopolski, wieloletni burmistrz Niepołomic.

fot. Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
fot. Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
Nazwisko czwartego zastępcy, który będzie odpowiedzialny za edukację, politykę społeczną i mieszkalnictwo, poznamy w najbliższych dniach.

Stanisław Mazur będzie zajmować się obszarami, które dotyczą strategii rozwoju miasta, planowania przestrzennego oraz przedsiębiorczości i gospodarki.

Łukasz Sęk zajmie się sportem, promocją i komunikacją. W jego pionie znajdą się także innowacje i obszar Metropolii Krakowskiej.

Stanisław Kracik będzie odpowiadał za infrastrukturę, inwestycje i gospodarkę komunalną.

Stanisław Mazur podkreślił, że doskonalenia będzie wymagało gospodarowanie przestrzenne. Zwrócił uwagę, że gospodarka znajduje się w bardzo specyficznym momencie. – To wszystko będzie wymagało zbalansowania, znalezienia dobrych rozwiązań, więc ta nowa opowieść o Krakowie będzie realizowana bardzo szybko i skutecznie, chciałbym, żeby już od jutra rozpocząć przy pomocy urzędników zoperacjonalizować te rzeczy, o których mówiliśmy w kampanii i bardzo sukcesywnie te zamiary realizować – powiedział pierwszy zastępca prezydenta Krakowa.

– Bardzo się cieszę że będę mógł się zająć tematami, którymi zajmowałem się w dużej mierze jako radny oraz przewodniczący komisji innowacji, funduszy europejskich i metropolii. Chciałbym zadbać przede wszystkim o obszar cyfryzacji, żeby przyspieszyć dążenie do nowoczesnego urzędu, nowoczesnego miasta, miasta przyjaznego mieszkańcom – powiedział Łukasz Sęk. Dodał, że będzie odpowiadał za komunikację z mieszkańcami, ze wszystkimi, którzy w Krakowie mieszkają, także tymi, którzy Kraków odwiedzają. – Chcemy, aby nasze miasto było odbierane jako miasto przyjazne dla wszystkich, żeby każdy tutaj się dobrze czuł, musimy tego pilnować, bo Kraków ma być dla każdego, kto chce w mieście przebywać – podkreślił Łukasz Sęk. Szczególna uwaga nowego wiceprezydenta ma zostać poświęcona sportowi. Kolejna istotna sprawa to metropolia. Nowy zastępca wyraził nadzieję, że uda się przekonać gminy ościenne do dobrej współpracy, ale też wykorzystać środki zewnętrzne, aby finansować wspólne projekty i że taka współpraca przyniesie dobre rozwiązania dla mieszkańców Krakowa.

– Naszym założeniem będzie poszukiwanie równowagi między wielkimi, sztandarowymi inwestycjami a tymi zadaniami i przedsięwzięciami, które ułatwiają życie mieszkańcom i podnoszą jakość usług komunalnych – powiedział Stanisław Kracik. Zaznaczył, że ten balans powinien przejawiać się w tym, że cały Kraków jest infrastrukturalnie zadbany, wszystkie części miasta i osiedla, także te znajdujące się daleko poza centrum. – Znając ludzi zarządzających różnymi podmiotami, które składają się na gospodarkę komunalną miasta, wiem, że można polegać na ich doświadczeniu i umiejętnościach, i jestem przekonany, że razem będziemy mogli poprawić to, co wymaga poprawy, oraz rozwijać miasto w takim kierunku, aby było jeszcze lepszym miejscem do życia – podkreślił Stanisław Kracik.
 
 

Stanisław Mazur urodził się 8 maja 1969 r. Politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i jego rektor. Od ponad dwudziestu lat pełni funkcje związane z zarządzaniem instytucjami akademickimi o różnym charakterze. Był pierwszym dyrektorem Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, która do dziś jest aktywnym podmiotem wspierającym działalność UEK i wzbogacającym jego ofertę. Od 2020 r. jest rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor ponad 260 publikacji, redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne/Public Governance”, jeden z pomysłodawców i organizatorów seminariów naukowych „Dobre rządzenie” oraz „Koło Krakowskie”. Lider i uczestnik wielu krajowych i zagranicznych projektów badawczych z zakresu polityki publicznej i zarządzania publicznego. Członek Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych w kadencji 2020–2024, członek International Public Policy Association.

Łukasz Sęk urodził się 4 czerwca 1989 r. w Krakowie. Ukończył Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące na os. Piastów. Naukę kontynuował na Uniwersytecie Ekonomicznym (studia I stopnia na kierunku ekonomia i II stopnia na kierunku zarządzanie) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej (podyplomowo na kierunku marketing internetowy). Zawodowo zajmował się przez kilkanaście lat marketingiem oraz promocją. Prowadził także własną działalność gospodarczą. Dwukrotnie, w roku 2018 i 2024, był wybrany do Rady Miasta Krakowa z okręgu obejmującego Dzielnicę XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice oraz XVII Wzgórza Krzesławickie. W latach 2014–2018 był członkiem Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Od wielu lat bierze czynny udział w lokalnym wolontariacie i współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Jest też prezesem Nowohuckiego Klubu Szachowego. Jego rodzice są nauczycielami. Wolny czas poświęca swoim zainteresowaniom – podróżom, gotowaniu, wycieczkom rowerowym, a także czytaniu, szczególnie literatury faktu oraz książek biograficznych.

Stanisław Kracik urodził się 10 września 1950 r. w Spytkowicach. Samorządowiec, polityk i społecznik, który wyrobił sobie markę na polu zarządzania miastem i instytucjami publicznymi. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Wieloletni burmistrz miasta i gminy Niepołomice. Przez dwie kadencje był posłem na sejm. Był też wojewodą małopolskim oraz kierował Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Jego aktywność nie ogranicza się tylko do sfery politycznej i zawodowej. Jest honorowym krwiodawcą i społecznikiem angażującym się w wiele lokalnych inicjatyw. W 2015 r. został uhonorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. W 2005 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

Źródło www.krakow.pl

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl