Poniedziałek, 24 czerwca | Imieniny: Jana, Danuty, Janiny
15.05.2024 | Czytano: 163

575 firm złożyło wnioski o dofinansowanie

Do 27 marca tego roku przedsiębiorcy mogli złożyć wniosek w konkursie o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Płatnicy składek mogą otrzymać wsparcie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. złotych.

575 firm złożyło wnioski o dofinansowanie
ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi i zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.
 
Projekty mogły dotyczyć m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.
 
Warunkiem jest, aby płatnik spełnił wszystkie wymagania określone w regulaminie konkursu. Przede wszystkim nie może:
  • zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  • zalegać z opłacaniem podatków,
  • być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w czasie likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
Źródło mat. prasowe ZUS

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl